SYNDIS MOS

Aplikacja MOS (ang. Mobile OrderS) służy do współpracy systemu klasy SCADA z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system operacyjny Windows7/Windows8. Aby współpraca była możliwa, należy zapewnić dwukierunkową komunikację między systemem dyspozytorskim a urządzeniami mobilnymi.

Funkcjonalności aplikacji MOS:

 • przekazywanie zlecenia z systemu SCADA na urządzenie mobilne
 • możliwość przyjęcia (akceptacji) zlecenia lub odrzucenia go przez brygady w terenie - Rys.1
 • możliwość oznaczenia wykonania prac (w drodze, na miejscu, potwierdzenie wykonania czynności przez oznaczenie jako pomyślnie lub niepowodzenie) - Rys.2
 • otrzymywanie przez Dyspozytora bieżących informacji o statusie zlecenia oraz bieżącej lokalizacji GPS urządzenia/brygady (dostępny, niedostępny, w drodze do zlecenia, na miejscu zlecenia)
 • przesyłanie informacji o wykonaniu prac do dziennika dyspozytorskiego oraz odwzorowanie ich w systemie dyspozytorskim
 • prezentacja na urządzeniu mobilnym zleceń oraz danych o wykonywanych pracach
Rys.1. Przykładowy zrzut ekranu z urządzenia mobilnego po automatycznym przekazaniu brygadzie zleceń. Trafiają one do zakładki „Nowe” i oczekują na akceptację wykonania lub odrzucenie
Rys.2. Przykładowy zrzut ekranu po przyjęciu zlecenia do realizacji (zlecenie znalazło się w zakładce „Przyjęte”). Należy zmienić jego stan na „na miejscu”.

Na schemacie systemu SCADA może być wyświetlana aktualna pozycja pojazdu pogotowia, przez co jest możliwość bieżącego śledzenia postępu realizacji zlecenia - Rys.3.

Rys.3. Wyświetlanie bieżącej pozycji brygady pogotowia na schemacie systemu SCADA

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram