SYNDIS OMS

SYNDIS RV posiada moduł SYNDIS OMS (ang. Outage Management System), służący do obsługi wyłączeń na sieci energetycznej. Jest aplikacją, która pozwala na przeglądanie rejestrów i szczegółowego opisu zdarzeń powodujących przerwy w zasilaniu, zarejestrowanych przez SYNDIS RV.

Podstawowym zadaniem tego modułu jest analiza zmian sieci energetycznej i odnajdowanie zdarzeń powodujących utratę zasilania w jej poszczególnych fragmentach. Zadanie to oparte jest na analizie topologicznych powiązań poszczególnych elementów. Dlatego ważne jest, aby przed uruchomieniem modułu sprawdzić poprawność odwzorowania rzeczywistego stanu sieci na schematach w SYNDIS RV. W przypadku wykrycia utraty zasilania, moduł zapamiętuje informacje związane z tym zdarzeniem i przypisując mu unikatowy numer, tworzy tzw. wyłączenie. Obsługa ma możliwość zadekretowania go jako planowanego lub nieplanowanego (zwykle jest to awaria).

Moduł SYNDIS OMS posiada kilka funkcjonalności charakterystycznych dla tego typu oprogramowania.

Utworzenie wyłączenia
W momencie wykrycia utraty zasilania na fragmencie sieci energetycznej moduł tworzy nowy obiekt w bazie danych – tzw. wyłączenie. Każde wyłączenie związane jest nierozerwalnie z pojedynczym zdarzeniem na sieci, z otwarciem łącznika lub z założeniem rozmostkowania na linii, powodującym przerwę w zasilaniu sieci. Jednocześnie zdarzenie przychodzi do modułu z Dziennika Zdarzeń,gdzie nadawany jest mu unikatowy identyfikator. W wyłączeniu zapamiętywana jest także lista obiektów, które utraciły zasilanie. Obiekty te to obwody (stacje, obwody niskiego napięcia) pozbawione zasilania w momencie zajścia zdarzenia inicjującego.

Zlecenie/Zdarzenie
Każde z wyłączeń występujących na sieci można powiązać z jakimś zdarzeniem, w którym biorą udział służby ruchowe lub eksploatacyjne. W ramach jednego zdarzenia można zgrupować wiele wyłączeń. Zwykle takie zdarzenie może być odwzorowane w systemie zarządzania pracami planowymi i wtedy jest dodatkowo powiązane ze zleceniem na pracę. W zależności od stopnia integracji z innymi narzędziami wspomagającymi, w ramach systemu SYNDIS OMS element grupujący nazywa się Zdarzeniem lub Zleceniem.

Dekretowanie
Po wygenerowaniu nowego wyłączenia w Dzienniku Zdarzeń pojawi się Flaga określająca typ wyłączenia. Określenie typu wyłączenia to „Dekretowanie”. Każde wyłączenie można zadekretować na jeden z sześciu sposobów: zdarzenie niezadekretowane, praca planowa, nieznana praca planowa, awaria na sieci, samoczynne ponowne załączenie (SPZ), wyłączenie anulowane (testowe, pomyłkowe).

Lista Wyłączeń i Lista Zleceń
„Lista Wyłączeń” oraz „Lista Zleceń” to nowa funkcjonalność w systemie SYNDIS RV, w której można przeglądać wszystkie wyłączenia i zlecenia generowane przez moduł RADOSC (ang. Rv ADvanced Ocn Soap Client).

SYNDIS OMS jest również dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram