Mikronika » Oferta » Produkty » Oprogramowanie » SYNDIS » Wykorzystanie i przykłady implementacji » System monitoringu transformatorów blokowych – SYNDIS ESB

System monitoringu transformatorów blokowych – SYNDIS ESB

System SYNDIS ESB to kompleksowy system monitoringu transformatorów mocy. System jest szczególnie przydatny do monitorowania transformatorów i autotransformatorów blokowych, ale może także być z powodzeniem stosowany dla dużych autotransformatorów sieciowych oraz dławików kompensacyjnych. System na bieżąco, w trybie on-line monitoruje podstawowe parametry pracy oraz stan wszystkich umownych oraz fizycznych podzespołów monitorowanych urządzeń, a w szczególności części aktywnej, oleju i izolacji stałej, przełącznika zaczepów, układu chłodzenia, izolatorów przepustowych. System posiada wbudowaną warstwę ekspercką, wypracowującą informacje o stanie monitorowanych obiektów, ostrzeżenia i alarmy, kierowane do systemu dyspozytorskiego. System formułuje także wskazówki dla obsługi dotyczące dalszego postępowania w danej sytuacji. Struktura systemu jest przystosowana do jednoczesnego  monitorowania maksymalnie 8 urządzeń przez jeden serwer systemowy. Oprogramowanie pozwala nadzorować do ośmiu transformatorów lub autotransformatorów jednocześnie.

Podstawowe realizowane zadania systemu to:

 • wspomaganie bieżącej obsługi urządzeń przez  przekazywanie czytelnego stanu monitorowanych urządzeń i wskazówek dotyczących postępowania w konkretnych sytuacjach
 • dostarczanie informacji dla służb eksploatacji ułatwiających planowanie przeglądów i remontów
 • poprawa bezpieczeństwa pracy sieci przez  wczesne wykrywanie i powiadamianie o zagrożeniach wynikających procesów długookresowej i raptownej degradacji właściwości monitorowanych urządzeń
 • poprawa ekonomiki przez bezpieczne wydłużenie dopuszczalnego czasu eksploatacji urządzeń

SYNDIS ESB współpracuje ze specjalistycznymi urządzeniami monitoringu takimi jak różnego rodzaju analizatorami zawilgocenia i gazów, sterownikami chłodzenia, układami monitorowania przełącznika zaczepów, modułami monitorowania izolatorów przepustowych, zabezpieczeniami, a także nadzoruje pracę czujników oraz przetworników pomiarowych takich wielkości jak: temperatura oleju, temperatura otoczenia, natężenie prądów w uzwojeniach, zawilgocenie oleju i innych. Bazę wiedzy systemu SYNDIS ESB tworzą  funkcje i modele matematyczne zachodzących zjawisk, powiązanie z regułami wnioskowania. Wiedza zawarta jest w zintegrowanym module programowym.

W strukturze systemu znajdują się także koncentratory danych, instalowane w szafie sterowniczej każdego monitorowanego urządzenia. Ich zadaniem jest odbiór sygnałów bezpośrednio z czujników i przetworników pomiarowych, nadzorowanie stanu pracy układu chłodzenia, zabezpieczeń i innych układów pomiarowych.

 

Struktura systemu
Przykładowa architektura SYNDIS ESB, przewidziana do pracy z ośmioma transformatorami, jest pokazana na rysunku obok.

Schemat blokowy modułów monitorowania transformatorów (TMM – Transformer Monitoring Module)

W czasie rzeczywistym zbierane są informacje z istniejącego systemu nadzoru stacji (SSiN), koncentratorów, sterowników, przetworników i czujników. Gromadzone są też dane off-line, wprowadzone z klawiatury oraz z dokumentów w postaci elektronicznej. System generuje zbiorcze sygnały ostrzegawcze, alarmowe i awaryjne informujące o stanie całego transformatora oraz jego fizycznych i umownych podzespołów.

System podaje prawdopodobną przyczynę wystąpienia zaburzenia oraz sugeruje sposób dalszego postępowania. System, także na bieżąco, oblicza prognozy obciążeniowe, jakie w określonym przedziale czasu nie powinny spowodować przekroczenia dopuszczalnych temperatur dla obciążeń znamionowych, awaryjnych długotrwałych i awaryjnych krótkotrwałych.

SYNDIS ESB umożliwia tworzenie, drukowanie i udostępnianie wydruków, wykresów, histogramów oraz raportów w postaci tabel i wykresów.

Do opracowanego systemu wprowadzono bazę specjalistycznej wiedzy,  dzięki temu uzyskano funkcjonalności systemu eksperckiego. Wykorzystano sprawdzone mechanizmy zbierania danych, archiwizacji, przygotowywania wykresów i raportów, dzięki czemu uzyskano pożądaną stabilność pracy. Opracowano  i wdrożono symulację i predykcję  zachowania transformatora przy zmianie warunków obciążenia i innych warunków zewnętrznych. Udoskonalono modele zachodzących zjawisk. Umożliwiono dowolną agregację pomiarów oraz innych danych. Możliwe jest prezentowanie wyników w postaci dowolnych wykresów, raportów, zestawień tabelarycznych oraz innej formy prezentacji danych.

Podsumowując, warto monitorować urządzenia pierwotne za pomocą SYNDIS ESB.

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram