Mikronika » Oferta » Produkty » Oprogramowanie » SYNDIS » Wykorzystanie i przykłady implementacji » System obszarowy z podziałem uprawnień

System obszarowy z podziałem uprawnień

System SYNDIS posiada możliwość pracy jako system obszarowy z podziałem uprawnień. Przy podziale całego nadzorowanego terenu na mniejsze obszary, zarządzane przez jednostki rejonowe, istnieje dodatkowo możliwość wprowadzenia podziału uprawnień zgodnie z kompetencjami użytkowników. System SYNDIS pozwala na skuteczne nadzorowanie całego zarządzanego terenu, przy zachowaniu możliwości wymiany danych pomiędzy rejonami, takich jak na przykład stany obiektów oraz wartości pomiarów urządzeń w terenie.

System posiada duże możliwości konfiguracyjne, pozwalające na współpracę wielu modułów i aplikacji:

 • System nadzoru doradztwa i sterowania (SYNDIS RV)
 • System rejestrowania wyłączeń na sieci, planowania prac i dziennika dyspozytorskiego (SYNDIS OMS)
 • System automatyki SO-5 dla Głównego Punktu Odbioru (GPO)
 • System automatyki stacji (SYNDIS SO-5)
 • System gospodarki energią (SYNDIS Energia)
 • System oceny jakości energii (SYNDIS PQ)
 • System zarządzania siecią WN (SYNDIS EMS)
 • System zarządzania siecią SN (SYNDIS DMS)
 • System monitoringu urządzeń pierwotnych (SYNDIS ES)
 • System ochrony technicznej - p.poż., przeciwwłamaniowy (SYNDIS Argus)

Przykładem jest system zarządzania siecią energetyczną typu SCADA/NMS/DMS, realizujący funkcje nadzoru i sterowania typu SCADA, łącznie z elementami wizualizacji, długookresowego gromadzenia i analizy danych, wspomagania decyzji eksploatacyjnych w warstwie NMS. Taki system może być zbudowany w oparciu o elementy systemu SYNDIS SO-5 i SYNDIS RV. Na poziomie zarówno centralnym, jak i lokalnym dostępne są środki służące do zbierania i gromadzenia informacji z obiektów. Przy w pełni sprawnej strukturze komunikacyjnej wszystkie rozproszone obiekty korzystają z serwera centralnego. W momencie awarii istnieje możliwość przejścia w oddalonym obiekcie na pracę autonomiczną, tzw. wyspową. Korzysta się wtedy z danych zgromadzonych na serwerze lokalnym, zainstalowanym w poszczególnych ośrodkach.

W celu sprawnego zarządzania sieciami energetycznymi na danym obszarze, proponujemy następujące rozwiązanie. System centralny może być zbudowany w oparciu o serwery systemu SYNDIS RV pracujące w technologii klastrowej. Każda ze zdalnej lokalizacji posiada lokalny koncentrator danych oraz lokalne serwery pracy wyspowej. Serwery lokalne, funkcjonujące w trybie pracy wyspowej, umożliwiają przejęcie kontroli nad pracą w danej lokalizacji, gdy dochodzi do awarii serwerów centralnych lub awarii łączności między centralą a oddziałem. W lokalizacjach oddalonych terminalami systemu SYNDIS RV mogą być stanowiska lokalne, oparte na panelach wielomonitorowych typu PWM, produkcji MIKRONIKI. W systemie możliwe jest również zainstalowanie web serwera systemu SYNDIS RV, który pełni wtedy dwojaką rolę:

 • w trybie normalnym umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do funkcji systemu przez przeglądarkę internetową
 • w trybie awaryjnym systemu centralnego stanowi rezerwową instalację dla serwera klastrowego

System obszarowy z podziałem uprawnień jest stosowany również do obsługi źródeł energii odnawialnej. Elektrownie wiatrowe, skupione w farmie wiatrowej to analogia rozdzielni WN/SN. Centralna dyspozycja właściciela farm wiatrowych lub firmy zajmującej się ich eksploatacją, komunikuje się z elektrowniami wiatrowymi rozproszonymi na dużym obszarze. System nadzoru dla farm wiatrowych obsługuje zarówno pojedynczą stacją, jak również zapewnia komunikację z systemami SCADA farm wiatrowych. W tym przypadku sterownik komunikacyjny umożliwia także kontaktowanie się ze stacjami pogodowymi będących elementem farmy wiatrowej.

Przykładową strukturę systemu obszarowego z podziałem uprawnień przedstawiono na rysunku obok.

Przykładowa konfiguracja systemu obszarowego z podziałem uprawnień

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram