Mikronika » Oferta » Produkty » Oprogramowanie » SYNDIS » Wykorzystanie i przykłady implementacji » System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej

System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej

Jakość energii elektrycznej (JEE) jest definiowana, zgodnie z odnośnymi normami i rozporządzeniami, przez zespół parametrów określających użyteczność energii dostarczanej do odbiorców. Na JEE wpływa wiele czynników zakłócających napięcia, częstotliwości i prądy występujące w sieci. Pomiary wspomnianych parametrów dokonywane są przez analizatory jakości energii SO-52v11-eME, natomiast zbieranie danych i ich analiza odbywa się za pomocą oprogramowania systemowego SYNDIS PQ, zbierającego dane z analizatorów w trybie on-line lub off-line. Sposób działania całego systemu oceny JEE został przedstawiony na schemacie blokowym prezentowanym poniżej.

Analizatory jakości energii SO-52v11-eME na bieżąco monitorują wszystkie niezbędne parametry. Dane udostępniane są zdarzeniowo (zapady napięcia, prądy udaru, wzrosty napięcia, przerwy itp.) lub w postaci plików COMTRADE lub PQDIF. System może być wyposażony w mapę instalacji i dziennik zdarzeń. Użytkownik ma możliwość dostępu do raportów, wykresów i innych danych o JEE za pomocą rozwiązań bazujących na technologii strony internetowej.

Z naszych systemów korzystają spółki energetyczne i duże zakłady przemysłowe. Szczególnie przydatne jest stosowanie naszych rozwiązań w dynamicznie rozwijającej się energetyce odnawialnej, np. w  farmach wiatrowych, z uwagi na wielokierunkową transmisję danych z naszych analizatorów.

Największe nasze wdrożenie pod względem ilościowym i obszarowym jest uruchomione  w jednej ze spółek dystrybucyjnych. System oceny JEE na terenie tej spółki dystrybucyjnej ma następujące zalety:

 • pomiarami „on-line” objętych jest większość ważnych GPZ
 • system jest wyposażony w mapę systemu i mechanizm dziennika zdarzeń
 • istnieje możliwość analizy i rozpływu zakłóceń po całym obszarze spółki
 • możliwość porównania z danymi nadzorowanymi przez system SCADA
 • wszystkie transmisje realizowane są przez łącza Ethernet
 • system jest redundantny - pracują dwa serwery: podstawowy i rezerwowy
 • dane mogą być gromadzone i agregowane w różnych przedziałach czasu
Schemat blokowy oceny jakości energii w systemie SYNDIS PQ

Wiemy, że każde wdrożenie wymaga indywidualnego podejścia. Podobną funkcjonalność osiągnięto na terenie innej spółki dystrybucyjnej, gdzie wdrożenie jest stopniowo rozwijane. Kolejne analizatory są dodawane do już działającej struktury. Oto zalety, jakimi wyróżnia się ten system monitoringu jakości energii:

 • skalowalna struktura systemu; pomiarami „on-line” jest obejmowany coraz większy obszar, a uruchamianie kolejnych analizatorów „uszczelnia” system
 • elastyczność urządzeń; analizatory montowane są w różnych obiektach: w GPZ, na słupach w polu, w rozdzielniach elektrociepłowni, w biogazowniach
 • różnorodność łączy transmisyjnych; transmisja do systemu nadrzędnego odbywa się z wykorzystaniem łączy Ethernet, GPRS, ale mogą być także stosowane łącza szeregowe RS-485 lub praca wsadowa
 • różne okresy agregacji danych i konfigurowalne progi wyzwolenia rejestracji
 • możliwość dostosowania do pomiarów na dowolnym zakresie napięć i prądów

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram