Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » ARM / AMI » Dla liczników impulsowych

Dla liczników impulsowych

AMS (rejestrator energii)

Rejestratory AMS produkowane są w kilku wersjach konstrukcyjnych, zarówno modułowych, jak i specjalizowanych. Pozwala to na właściwe dobranie urządzenia do potrzeb użytkownika, pod względem funkcjonalnym jak i typu obudowy. Rejestratory energii AMS zliczają impulsy maksymalnie ze 128 impulsowych liczników energii wyposażonych w przystawki impulsowe z urządzeń sumacyjno-rozliczeniowych typu „KWMS”. Rejestratory współpracują z licznikami energii producentów krajowych, jak i zagranicznych. Suma impulsów z każdej linii może być w sposób ciągły, lub w ustalonych odstępach czasu (np. co 1 min.), retransmitowana na bieżąco do urządzeń telemechaniki RTU systemu nadrzędnego (np. SYNDIS). Na koniec każdego cyklu pomiarowego zliczone impulsy, osobno dla każdej linii, zapisywane są do pliku w pamięci nieulotnej.

Rejestratory Energii AMS mogą być wyposażone w dwa do sześciu kanałów transmisji szeregowej, umożliwiających jednoczesną, zdalną komunikację z rejestratorem oraz podgląd wartości naliczanych narastająco (za cykl, dobę, okres obrachunkowy), współpracę z różnymi systemami telemechaniki lub obsługę drukarki.

Przykładowe urządzenie AMS

Przykładowe rozwiązania rejestratorów energii AMS:

 • AMS w.2.0/128 (do 128 wejść impulsowych dwubiegunowych z separacją galwaniczną i sygnalizacją optyczną stanu linii, do 6 łączy szeregowych, modem telefoniczny, konstrukcja modułowa (kaseta 6U))
 • AMS w.2.0/32 (do 32 wejść impulsowych dwubiegunowych lub do 64 wejść jednobiegunowych z separacją galwaniczną i sygnalizacją optyczną stanu linii, do 6 łączy szeregowych, modem telefoniczny, konstrukcja modułowa (kaseta 3U))
 • AMS w.3.0/32 (do 32 wejść impulsowych dwubiegunowych lub do 64 wejść jednobiegunowych z separacją galwaniczną i sygnalizacją optyczną stanu linii, do 6 łączy szeregowych, zewnętrzny modem telefoniczny, konstrukcja modułowa (kaseta 3U))

AMS-3.1 (rejestrator energii)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Rejestrator AMS-3.1 przeznaczony do zbierania w czasie rzeczywistym danych niezbędnych do nadzorowania gospodarki energią oraz do przekazywania tych danych do systemu nadrzędnego. Zlicza impulsy z maksymalnie 32 impulsowych liczników energii elektrycznej z przystawkami impulsowymi oraz ze wszystkich urządzeń sumacyjno-rozliczeniowych.

Rejestrator jest wykonany w technice modułowej 6U z wykorzystaniem modułów SO55v1x.

Wersja podstawowa posiada następujące moduły:

 • rejestrator MSY-101
 • zasilacz MZA-001
 • moduł modemu MSG-101

Moduł MSY-101 identyfikuje i nalicza impulsy z podłączonych urządzeń oraz zapisuje je w pamięci nieulotnej. Rejestrator działa w oparciu o magistralę LVDS.

Przykładowe urządzenie AMS-3.1

Zliczane impulsy mogą być w sposób ciągły lub okresowo retransmitowane do urządzeń telemechaniki RTU oraz do systemów gospodarki energią, takich jak SYNDIS Energia. Kanał transmisji szeregowej, zaimplementowany w tym module, umożliwia zdalną komunikację z rejestratorem, podgląd naliczanych wartości oraz współpracę z innymi urządzeniami telemechaniki. Odbywa się to przez separowane galwanicznie łącze RS-485 albo łącze światłowodowe. Standardowo wykorzystywany jest protokół MODBUS. Dodatkowo może być jeszcze zaimplementowany protokół DNP 3.0 lub IEC 870-10x (do ustalenia z producentem). Urządzenie posiada jeszcze łącze RS-232, które jest wykorzystywane do konfiguracji i testowania.

SIM-3xx (moduł synchronizacji liczników)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł synchronizacji SIM-3xx przeznaczony jest do dopasowania standardu impulsów generowanych przez sygnał DTR lub RTS z RS-232 do wejść synchronizacji liczników energii. Moduł zamienia impulsy 20 ms na impulsy trwające 50 ms (SIM-300) lub 8 s (SIM-301). Moduł ma możliwość negacji sygnału.

Moduł SIM-300 obsługuje liczniki EC-8 i LZQM, a moduł SIM-301 liczniki ZMB. Standardowo urządzenie jest zasilane napięciem 24V DC, a obudowa jest przewidziana do montowania na szynie DIN 35 mm.

SIM-400 (powielacz impulsów)

Powielacz impulsów SIM-400 przeznaczony jest do separowanego galwanicznie rozgałęzienia impulsów generowanych przez wejścia impulsowe liczników energii oraz przepływomierzy i prowadzenia ich do wejść impulsowych dwóch różnych urządzeń sumacyjno-rozliczeniowych, np. AMS, DATAPAF. Przystawka przenosi impulsy z jednego wejścia na dwa niezależne wyjścia z możliwością negacji w kanale 1 lub 2.

Urządzenie wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza. Wykonane jest w  obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SIM-400

SPI-001 (powielacz impulsów)

Powielacz impulsów SPI-001 przeznaczony jest do separowanego galwanicznie rozgałęzienia impulsów generowanych przez wejścia impulsowe liczników energii oraz przepływomierzy i prowadzenia ich do wejść impulsowych dwóch różnych urządzeń sumacyjno-rozliczeniowych, np. AMS, DATAPAF. Przystawka przenosi impulsy z jednego wejścia na dwa niezależne wyjścia z możliwością negacji w kanale A lub B.

Standardowo urządzenie jest zasilane napięciem 220V AC/DC. Wykonane jest w obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35 mm

Przykładowe urządzenie SPI-001

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram