Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka stacji » Koncentratory danych

Koncentratory danych

SO-55 (koncentrator / sterownik komunikacyjny)
SO-55B-KSP (koncentrator)
SO-5S-KZ (koncentrator zabezpieczeń)
SO-5S-VKONC (wirtualny koncentrator zabezpieczeń)
MSG-6xx (moduł komunikacyjny GPRS/UMTS)
MSG-701 (router)

SO-55 (koncentrator / sterownik komunikacyjny)

Urządzenie SO-55 jest modułowym sterownikiem komunikacyjno-sterującym, wchodzącym w skład urządzeń stacyjnych SO-5. Koncepcja budowy koncentratora SO-55 opiera się na idei odczytu danych z urządzeń zewnętrznych z użyciem protokołu właściwego dla danego urządzenia, zestandaryzowaniu ich, umieszczeniu w bazie danych a następnie udostępnieniu tych danych innym urządzeniom komunikującym się z koncentratorem, bądź urządzeniom wirtualnym będących modułami programowymi w koncentratorze.

SO-55 może pracować jako:

 • koncentrator zabezpieczeń
 • stacyjny sterownik komunikacyjny
 • regulator napięcia transformatora
 • konwerter protokołów
 • wykonania mieszane np. stacyjny sterownik komunikacyjny z rozszerzoną możliwością obsługi zabezpieczeń

Jako koncentrator zabezpieczeń umożliwia obsługę większości zabezpieczeń, pracujących na stacjach energetycznych. Możliwość zmiany ilości modułów i rekonfiguracji koncentratora pozwala na dodawanie kanałów komunikacji z nowymi aparatami.

Podstawowe ceny sterownika SO-55 jako koncentratora zabezpieczeń:

 • współpraca z zabezpieczeniami cyforwymi w rozdzielniach wszystkich poziomów napięć
 • możliwość jednoczestnego podłączenia wielu typów zabezpieczeń cyfrowych różnych producentów jak np. ABB, AEG, Alstom, Elkomtech, ITR, JMTronic, Polon, REFA, Schneider, Siemens, ZEG
 • możliwość współpracy z innymi urządzeniami IED
 • możliwość współpracy przez dowolne media komunikacyjne: RS-232, RS-458, modem, Ethernet, światłowód
 • praca w dowolnej topologii połączeń: gwiazda, magistrala, mieszana
 • jednoczesna obsługa zabezpieczeń lub pooling grupowy
 • przesyłanie zdarzeniowe stanów łączników i urządzeń przez tablicę stanów
 • możliwość zdalnej komunikacji z zabezpieczeniami przez pracowników wydziałów zabezpieczeń, praca w tzw. łączu inżynierskim w protokole prywatnym zabezpieczenia
 • możliwość łączenia zabezpieczeń cyfrowych z systemami Scada i EMS
 • modułowa konstrukcja pozwalająca na konfigurację sprzętu zgodnie z potrzebami użytkownika oraz możliwość rozbudowy
 • możliwość redundancji wybranych elementów w celu podniesienia współczynnika dyspozycyjności systemu
 • w przypadku uszkodzenia łącza transmisyjnego koncentrator pracuje w trybie rejestratora zdarzeń a odczyt nagromadzonych danych następuje po powrocie transmisji – ta funkcja działa niezależnie dla każdego kanału komunikacyjnego
 • synchronizacja cechy czasu w podłączonych urządzeniach i wiele innych
Przykładowe urządzenie SO-55

SO-55B-KSP (koncentrator)

Sterownik SO-55B-KSP jest przeznaczony do prowadzenia monitoringu i sterowania urządzeń wchodzących w skład systemu DCM-100 (moduły wejścia/wyjścia) oraz innych dedykowanych urządzeń automatyki budynkowej. Sterownik SO-55B-KSP umożliwia realizację rozproszonej telemechaniki i nadzoru urządzeń wykonawczych. Dzięki użyciu znormalizowanych protokołów komunikacyjnych sterownik może być użyty do współpracy z systemami nadrzędnymi innych producentów. Został zbudowany na bazie modułów przeznaczonych do realizacji aplikacji używanych w trudnych warunkach środowiskowych takich jak zakłócenia elektromagnetyczne, wilgoć.

Sterownik składa się z zespołu modułów umieszczonych w obudowie 4”/6U. Moduły są łączone i zasilane przez wewnętrzną szynę komunikacyjną.

Przykładowe urządzenie SO-55B-KSP

Sterownik składa się z następujących modułów:

 • PJC-8xx (moduł jednostki centralnej)
 • PTS-91x (moduł transmisji szeregowej RS-232/RS-485)
 • MZB-203 (moduł zasilacza)

Koncentrator danych SO-55B-KSP stanowi platformę sprzętową systemu ARGUS-RV i został przetestowany przez jednostkę certyfikującą CNBOP-PIB. Wydano certyfikat zgodności nr 2975/2014 (załączony poniżej) potwierdzający spełnianie specyfikacji technicznej i możliwość stosowania go w budownictwie w zakresie monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów. Certyfikat dostępny jest również na stronie firmy Telbud SA (//telbud.pl/o-firmie/uprawnienia i certyfikaty/).   [-]

SO-5S-KZ (koncentrator zabezpieczeń)

Koncentrator zabezpieczeń SO-5S-KZ realizuje zdalny dostęp do zabezpieczeń cyfrowych oraz innych urządzeń zainstalowanych na stacji. W koncentratorze zabezpieczeń zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami (SMS Base, DIGSI, Cap501 itp.). Połączenie z zabezpieczeniami lub innymi urządzeniami IED (Intelligent Electronic Device) realizowane jest przez łącze Ethernet lub porty szeregowe, które łączone są za pomocą multiplekserów transmisji STC-140 do określonego urządzenia.

Kolejnym elementem SO-5S-KZ jest program SynGraf-KZ, który pozwala na szybki dostęp do wymaganego urządzenia przez zestawienie drogi transmisji i uruchomienie właściwego programu firmowego.

Nadzór nad siecią multiplekserów STC-140 realizowane jest za pomocą Menadżera połączeń zainstalowanego na SO-5S-KZ. Dodatkowo cyklicznie testuje on połączenia ze wszystkimi urządzeniami podłączonymi do koncentratora. Stan połączeń widoczny jest w programie SynGraf-KZ oraz przesyłany jest również do koncentratorów stacyjnych, z których trafia do lokalnego systemu klasy SCADA.

Przykładowe urządzenie SO-5S-KZ

SO-5S-VKONC (wirtualny koncerntrator zabezpieczeń)

Serwer czasu rzeczywistego systemu SYNDIS SO-5S przeznaczony jest do obsługi funkcji akwizycji danych, gromadzenia ich w bazie i przetwarzanie wg zaimplementowanych algorytmów. Serwer realizuje także wszystkie funkcje związane z udostępnianiem danych, konwersją i obsługą wielu protokołów transmisji.

W zależności od aplikacji na serwerze jest instalowane stosowne oprogramowanie:

 • SYNDIS RV – przeznaczone dla systemów stacyjnych i wielkoobszarowych systemów operatorskich
 • SYNDIS ES – przeznaczony do monitoringu transformatorów w czasie rzeczywistym
 • SYNDIS PQ – do realizacji wszystkich funkcji związanych z procesem oceny jakości energii
 • SYNDIS Energia – przeznaczony do zbierania danych z liczników energii elektrycznej i realizacji funkcji związanych a analizą poborów, bilansowaniem, prognozowaniem i raportowaniem w ramach systemu rozliczeń zużycia energii
 • oraz inne zależne od wymagań klienta

Koncentrator zabezpieczeń może być niezależnym urządzeniem takim jak SO-5S-KZ lub wirtualnym zainstalowanym na sprzęcie realizującym kilka funkcjonalności. Możliwe jest wtedy uruchominie wielu koncentratorów wirtualnych na jednym serwerze fizycznym. Przykładowa struktura przedstawiona jest na schemacie poniżej.

Cechy przedstawionego rozwiązania:

 • moduły programowe koncentrator SO-5S uruchamiane na komputerach przemysłowych np. SO-5S
 • zainstalowane wiele koncentratorów VKONC na jednej maszynie
 • wielokanałowość struktury
 • możliwość wprowadzenie redundancji (podwyższenie niezawodności)

Podstawowe funkcje:

 • konwersja protokołów – realizowane są wszystkie niezbędne konwersje protokołów wymagane dla zapewnienia efektywnej komunikacji między urządzeniami cyfrowymi posiadającymi interfejsy komunikacyjne a centrami nadzoru lokalnymi lub zdalnymi
 • obsługa wielu źródeł danych – wielokanałowość
 • standaryzacja odczytanych danych w wewnętrznej bazie danych
 • odczyt danych i realizacja sterowań przy użyciu odpowiedniego protokołu transmisji
 • nadzorowanie uprawnień sterowniczych / uwierzytelnienie w protokołach DNP 3.0 i IEC 61870-5-104
 • realizacja automatyki stacyjnej w oparciu o otrzymane zmienne (sterowanie z blokadami, sekwencje sterownicze, regulacja przełącznika zaczepów, sterowanie chłodzeniem itp.)
 • buforowanie zdarzeń [-]
Schemat przykładowej struktury z wykorzystaniem koncentratorów wirtualnych

MSG-6xx (moduł komunikacyjny GPRS/UMTS)

Moduł komunikacyjny MSG-6xx może też pełnić rolę koncentratora danych. Poszerzony opis urządzenia znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Telemechanika w stacjach OZE.

MSG-701 (router)

Router MSG-701 może też pełnić rolę koncentratora danych. Poszerzony opis urządzenia znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Telemechanika w stacjach OZE.

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram