Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka stacji » Przetworniki pomiarowe

Przetworniki pomiarowe

SO-5403 (przetwornik pomiarowy)
USP-103 (przetwornik pomiarowy)

KOLOR - niezalecane do stosowania   |   KOLOR - moduł/urzadzenie produkowane

SO-5403 (przetwornik pomiarowy)

Programowalny przetwornik pomiarowy jest przeznaczony do monitorowania parametrów sieci w stacjach elektroenergetycznych: przesyłowych elektrowni, elektrociepłowni, spółek dystrybucyjnych i energetyki przemysłowej. Urządzenie umożliwia pomiar około sześćdziesięciu parametrów sieci elektroenergetycznych, m.in.: pomiar trzech prądów i napięć fazowych, napięcia dodatkowego U0, częstotliwości, napięć międzyfazowych, kąta przesunięcia fazowego, mocy i energii czynnej, biernej, pozornej pobieranej i oddawanej oraz mocy szczytowej.

Przetwornik może przekazywać do systemu nadrzędnego wszystkie parametry sieci elektrycznej, niezbędne dla pomiarów, monitorowania i kontroli. Komunikacja z systemem nadrzędnym jest realizowana w dowolnym protokole transmisyjnym, przy użyciu separowanych galwanicznie interfejsów RS-232, RS-485 lub łączy światłowodowych. Pomiary przetwornika mogą być także obrazowane lokalnie we współpracy z terminalem odczytowym.

Przetwornik można wyposażyć w opcjonalne moduły wyjść analogowych oraz wejść i wyjść dwustanowych, których parametry dobiera się w zależności od wymagań aplikacyjnych. Wyjścia analogowe pozwalają na bezpośrednią obsługę lokalnych mierników analogowych lub wejść analogowych telemechaniki. Każdemu z wyjść analogowych można przyporządkować dowolną wielkość mierzoną przez przetwornik. Zespół wejść i wyjść dwustanowych umożliwia realizację sterowań i sygnalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące różnych wariantów urządzenia można znaleźć w grupie:
Urządzenia > Automatyki kontrolno-pomiarowej > SO-5403v1

jak również urządzenia sterująco-pomiarowe

SO-5403v2 oraz SO-5403v2-1

Przykładowe urządzenie SO-5403v2-1

USP-103 (przetwornik pomiarowy)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Przetwornik pomiarowy USP-103 służy do realizacji pomiarów i wykonywania sterowań w ramach obsługi obiektu lub urządzenia elektroenergetycznego. USP-103 może być zastosowany jako element dowolnego rozproszonego systemu telemechaniki. Może współpracować z systemem SYNDIS lub każdym innym oprogramowaniem klasy SCADA. Urządzenie spełnia normy do pracy w środowisku elektroenergetyki, jak i innych instalacjach przemysłowych. Obudowa przeznaczona jest do montażu na szynie DIN 35mm.

USP-103 zawiera moduł procesora, zasilania, moduł wyjść analogowych oraz moduł pomiarowy.

Urządzenie USP-103 posiada następujące rodzaje złączy obiektowych:

 • 5x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
 • 3x WE-I – separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe
 • 3x WY-A – separowane galwanicznie wyjścia analogowe o pięciu zakresach do wyboru
 • 3x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe (dodatek)
 • możliwa jest rezygnacja z wyjść analogowych (jeżeli konkretna aplikacja nie wymaga tego rodzaju wyjść)

USP-103 realizuje transmisję w następujących kanałach:

 • RS-485 (kanał 1) – do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS, DNP 3.0 lub PN-EN 60870-5-101
 • RS-485 (kanał 2) – do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS
 • RS-232 dla celów serwisowych (lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika), producent przeznaczył ten kanał do własnych celów diagnostycznych.

Dodatkowo USP-103 może mieć zainstalowane następujące kanały komunikacyjne:

 • światłowodowy wielomodowy z włóknem szklanym 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1mm do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS, DNP 3.0 lub PN-EN 60870-5-101
 • Ethernet w standardzie TP100 lub FO100 do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS lub DNP 3.0 [-]

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram