Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka stacji » Urządzenia synchronizacji czasu i zegary

Urządzenia synchronizacji czasu i zegary

GPS-1xx (źródło sygnału czasu)
RTS/GPS-2xx (serwer czasu)
SO-52v21-GPS-xx (serwer czasu)
SO-5530-GT/GT1 (źródło sygnału czasu)
SO-5540-GT (źródło sygnału czasu)

GPS-1xx (źródło sygnału czasu)

Dane z sygnału GPS pozwalają na określenie daty i pozycji geograficznej w trzech współrzędnych oraz stworzenie (niezależnie od miejsca położenia odbiornika na terytorium Polski) bardzo dokładnego wzorca czasu (błąd mniejszy niż 1 µs) UTC/GMT (Universal Time).

Urządzenie udostępnia informację o aktualnym czasie GPS za pomocą interfejsu RS-232 i/lub interfejsu światłowodowego wielomodowego szklanego lub plastikowego. Każdy z wymienionych interfejsów, oprócz linii danych nadawanych i odbieranych, został wyposażony w dodatkową linię, którą transmitowane są impulsy znakujące podawany czas.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w 3 wyjścia impulsowe do generacji impulsów o zadanej godzinie i zadanym czasie trwania. Generowane impulsy są zsynchronizowane z czasem GPS. Układ jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Po uruchomieniu źródła sygnału czasu GPS-1xx zaczyna on pobieranie sygnału z maksymalnie ośmiu nadajników satelitarnych, które znajdują się w polu widzenia anteny urządzenia. Zanim źródło sygnału czasu GPS-1xx uzyska pełną synchronizację (skontaktuje się z co najmniej trzema nadajnikami satelitarnymi), podaje czas z własnego zegara systemowego, który jest podtrzymywany bateryjnie. Impulsy z GPS-1xx można wykorzystać do precyzyjnego cechowania zdarzeń w systemach nadzorczych w energetyce oraz do synchronizacji urządzeń pomiarowych i sterujących.

W wersji rozbudowanej układ jest wyposażony w trzy dodatkowe wyjścia, które użytkownik może dowolnie skonfigurować i wykorzystać. Jedno z nich cechuje się bardzo małym opóźnieniem i z tego względu przeznaczone jest do generacji impulsów synchronizacyjnych.

Przykładowe urządzenie GPS-113

RTS/GPS-2xx (serwer czasu)

RTS/GPS-2xx jest bardzo dokładnym serwerem czasu. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o czasie i synchronizacja urządzeń i systemów w odniesieniu do czasu pobieranego z GPS. W zależności od wersji serwera, jako źródło czasu wykorzystywany jest sygnał systemu satelitarnego GPS/GLONAS lub zewnętrzny wzorzec podłączony za pomocą interfejsu IRIG.

Wewnętrzny odbiornik satelitarny GPS/GLONAS dostarcza informacji z dokładnością lepszą niż 20 ns. Przy zewnętrznym wzorcu dokładność jest uzależniona od dokładności źródła podłączonego do serwera.

Głównym miejscem instalacji modułów serii RTS/GPS-2xx są systemy SCADA/NMS, w których informacja o aktualnym czasie jest kluczowa ze względu na działanie tych systemów. Można je również zastosować w systemach telekomunikacyjnych, systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach komercyjnych, w których potrzebne są wysokostabilne wzorce czasu.

Przykładowe urządzenie RTS/GPS-204 (przód i tył)

SO-52v21-GPS-xx (serwer czasu)

Serwer czasu rzeczywistego SO-52v21-GPS-xx jest wykorzystywany w systemach SCADA/NMS, systemach oceny jakości energii, systemach akwizycji danych z licznikami energii, w których synchronizacja pracy wielu rozproszonych urządzeń oraz informacja o aktualnym czasie jest kluczowa ze względu na ich działanie i funkcjonalność.

Serwer czasu jest urządzeniem o wysokiej dokładności. Jego podstawowym działaniem jest dostarczanie informacji o czasie urządzeniom systemów automatyki stacyjnej i innym urządzeniom przemysłowym, które wymagają precyzyjnej synchronizacji czasu. Jako źródło czasu SO-52v21-GPS-xx wykorzystuje sygnał systemu satelitarnego GPS/GLONASS. Wewnętrzny odbiornik satelitarny GPS/GLONASS dostarcza informacji o czasie z dokładnością lepszą niż 20ns.

W zależności od napięcia zasilania i wyposażenia dodatkowego, urządzenie występuje w kilku wariantach.

Czas jest podawany jako czas UTC, nie realizuje zmiany czasu zima-lato ani też korekty strefy czasowej. Informacja o czasie może być udostępniana za pomocą kilku różnych kanałów komunikacyjnych:

 • RS-485: IRIG-J
 • RS-232: NMEA z wydzielonym, dodatkowym sygnałem 1PPS
 • porty Ethernet: NTP, IEC-61850 lub IEC-61588

SO-52v21-GPS-xx jest zbudowany z modułów rodziny SO-52v21 stosowanej do budowy urządzeń automatyki stacyjnej. Urządzenie posiada wbudowany wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizujące stan pracy urządzenia, stan synchronizacji z satelitami GPS/GLONASS, obecność impulsów synchronizacyjnych. Przykładowe wykonanie obejmuje moduły:

 • mCU-03-21 – moduł jednostki centralnej, zawiera procesor oraz interfejsy, do trzech kanałów Ethernet 100Base-TX, dwa kanały RS-232/485, moduł obsługi sygnału GPS/GLONASS
 • mHI-02-02 – z obsługą dwóch wejść synchronizacji czasu (tylko w urządzeniu SO-52v21-GPS-10)
 • mPS-11-91 – zasilacz o nap. 18-36V (w zależności od potrzeb może być stosowany zasilacz o innym napięciu, dopuszcza się też wersję redundantną)
Przykładowe urządzenie SO-52v21-GPS-10

Dla poprawnego funkcjonowania urządzenia SO-52v21-GPS-xx wymagana jest antena GPS/GLONASS. Istnieją dwa warianty zalecany i opcjonalny. Zaleca się montaż anteny na maszcie rurowym o wysokości dostosowanej do warunków obiektowych.

Obsługiwane protokoły komunikacyjne:

 • NMEA
 • NTP / SNTP
 • IEC-61855
 • IEC-61850
 • SNMP
 • HTTP / HTTPS
 • SSH
 • IRIG-J   [-]

SO-5530-GT/GT1 (źródło sygnału czasu)

Zadaniem źródła sygnału czasu SO-5530-GT/GT1 jest konwersja sygnału informacyjnego oraz sygnału synchronizacji czasu z systemu satelitarnego GPS na sygnały standardu RS-232 i/lub światłowodowego wielomodowego (typ szklany lub PFO) oraz generacja impulsów synchronizacyjnych o zadanej godzinie i zadanym czasie trwania. W modelu SO-5530-GT antena musi być zamontowana na zewnątrz budynku, zaleca się zabezpieczenie przewodu antenowego odpowiednim odgromnikiem.

Dane ze źródła sygnału czasu pozwalają na określenie daty i pozycji geograficznej w trzech współrzędnych oraz stworzenie bardzo dokładnego wzorca czasu z błędem mniejszym niż 1µs. Układ jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane DGPS dostępne są zarówno przez interfejs RS-232, jak i przez interfejs światłowodowy. Układ SO-5530-GT wyposażony jest w zasilacz 230/220V AC/DC.

Urządzenie SO-5530-GT1 jest wyposażone w wersję odbiornika sygnału GPS umożliwiającą wyznaczenie czasu UTC przy widoczności tylko jednego satelity. W tej wersji zmieniono także lokalizację złącza antenowego. W modelu tym dopuszczalne jest umieszczenie anteny w budynku, bezpośrednio przy urządzeniu. Ponadto urządzenie to może pracować w rozszerzonym zakresie nominalnych napięć zasilających (110÷230/110÷220) V AC/DC.

Urządzenia SO-5530-GT/GT1 przystosowane jest do montażu na szynie DIN 35mm.

Przykładowe urządzenia SO-5530-GT/GT1

SO-5540-GT (źródło sygnału czasu)

Zadaniem SO-5540-GT jest odbiór sygnałów satelitarnych GNSS, wyznaczanie na ich postawie informacji o aktualnym czasie i podawanie jej za pomocą sześciu odrębnych interfejsów komunikacyjnych typu RS-232. Dane dostarczane przez SO-5540-GT pozwalają na określenie daty i pozycji geograficznej w trzech współrzędnych oraz stworzenie bardzo dokładnego wzorca czasu o błędzie mniejszym niż 1 µs. Urządzenie jest dedykowane do zastosowań przemysłowych.

Do czasu uzyskania pełnej synchronizacji z co najmniej trzema nadajnikami,
SO-5540-GT podaje czas wg własnego zegara systemowego. Po jej uzyskaniu jest zdolny do utrzymywania dokładności podawanego czasu nawet w przypadku widoczności tylko jednego satelity. Jednocześnie z komunikatem o czasie GMT, odrębną linią transmisyjną, wysyłany jest sygnał PPS o dokładności lepszej niż 1 µs. Sygnał taki może być wykorzystywany do precyzyjnego cechowania zdarzeń w systemach nadzorczych w energetyce oraz do synchronizacji urządzeń pomiarowych i sterujących.

SO-5540-GT udostępnia dane za pomocą 6 niezależnych, separowanych galwanicznie portów RS-232. Każdy port wyposażony jest w linię TxD, przez którą wysyła dane do DGNSS oraz linię PPS do cechowania aktualnie podawanego czasu.

Urządzenie zasilanie jest napięciem 230/220V AC/DC i przystosowane jest do montażu na szynie DIN 35mm.

Przykładowe urządzenie SO-5540-GT

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram