Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka stacji » Urządzenia synchronizacji czasu i zegary

Urządzenia synchronizacji czasu i zegary

GPS-1xx - Źródło sygnału czasu
RTS/GPS-2xx - Serwer czasu
SO-5530-GT - Źródło syganłu czasu

GPS-1xx - Źródło sygnału czasu

Dane z sygnału GPS pozwalają na określenie daty i pozycji geograficznej w trzech współrzędnych oraz stworzenie (niezależnie od miejsca położenia odbiornika na terytorium Polski) bardzo dokładnego wzorca czasu (błąd mniejszy niż 1 µs) UTC/GMT (Universal Time).

Urządzenie udostępnia informację o aktualnym czasie GPS za pomocą interfejsu RS-232 i/lub interfejsu światłowodowego wielomodowego szklanego lub plastikowego. Każdy z wymienionych interfejsów, oprócz linii danych nadawanych i odbieranych, został wyposażony w dodatkową linię, którą transmitowane są impulsy znakujące podawany czas.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w 3 wyjścia impulsowe do generacji impulsów o zadanej godzinie i zadanym czasie trwania. Generowane impulsy są zsynchronizowane z czasem GPS. Układ jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Po uruchomieniu źródła sygnału czasu GPS-1xx zaczyna on pobieranie sygnału z maksymalnie ośmiu nadajników satelitarnych, które znajdują się w polu widzenia anteny urządzenia. Zanim źródło sygnału czasu GPS-1xx uzyska pełną synchronizację (skontaktuje się z co najmniej trzema nadajnikami satelitarnymi), podaje czas z własnego zegara systemowego, który jest podtrzymywany bateryjnie. Impulsy z GPS-1xx można wykorzystać do precyzyjnego cechowania zdarzeń w systemach nadzorczych w energetyce oraz do synchronizacji urządzeń pomiarowych i sterujących.

W wersji rozbudowanej układ jest wyposażony w trzy dodatkowe wyjścia, które użytkownik może dowolnie skonfigurować i wykorzystać. Jedno z nich cechuje się bardzo małym opóźnieniem i z tego względu przeznaczone jest do generacji impulsów synchronizacyjnych.

Przykładowe urządzenie GPS-113

RTS/GPS-2xx - Serwer czasu

RTS/GPS-2xx jest bardzo dokładnym serwerem czasu. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o czasie i synchronizacja urządzeń i systemów w odniesieniu do czasu pobieranego z GPS. W zależności od wersji serwera, jako źródło czasu wykorzystywany jest sygnał systemu satelitarnego GPS/GLONAS lub zewnętrzny wzorzec podłączony za pomocą interfejsu IRIG

Wewnętrzny odbiornik satelitarny GPS/GLONAS dostarcza informacji z dokładnością lepszą niż 20 ns. Przy zewnętrznym wzorcu dokładność jest uzależniona od dokładności źródła podłączonego do serwera.

Głównym miejscem instalacji modułów serii RTS/GPS-2xx są systemy SCADA/NMS, w których informacja o aktualnym czasie jest kluczowa ze względu na działanie tych systemów. Można je również zastosować w systemach telekomunikacyjnych, systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach komercyjnych, w których potrzebne są wysokostabilne wzorce czasu.

Przykładowe urządzenie RTS/GPS-204 (przód i tył)

SO-5530-GT - Źródło sygnału czasu

Zadaniem źródła sygnału czasu SO-5530-GT jest konwersja sygnału informacyjnego oraz sygnału synchronizacji czasu z systemu satelitarnego GPS na sygnały standardu RS-232 i/lub światłowodowego wielomodowego (typ szklany lub PFO) oraz generacja impulsów synchronizacyjnych o zadanej godzinie i zadanym czasie trwania. Kontroler nie musi być instalowany bezpośrednio przy komputerze z nim współpracującym. Takie rozwiązanie umożliwia umieszczenie anteny w najdogodniejszym dla odbioru sygnału, miejscu budynku.

Dane ze źródła sygnału czasu pozwalają na określenie daty i pozycji geograficznej w trzech współrzędnych oraz stworzenie bardzo dokładnego wzorca czasu z błędem mniejszym niż 1µs. Układ jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane DGPS dostępne są zarówno przez interfejs RS-232, jak i przez interfejs światłowodowy. Układ wyposażony jest w zasilacz 220V AC/DC.

Przykładowe urządzenie SO-5530-GT

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  60 - 001 Poznań
  ul. Wykopy 2/4
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram