Pozostałe

IPR-101 (interfejs pomiarowy)

Interfejs pomiarowy IPR-101 używany jest do współpracy z rozłącznikiem THO-24 produkcji ZPUE SA z Włoszczowy. W interfejsie pomiarowym wykorzystywana jest zasada dzielnika reaktancyjnego. Wewnętrzny układ elektroniczny w IPR-101 buforuje dzielnik reaktancyjny i wzmacnia uzyskany sygnał do poziomu zakresu napięć wejściowych sterownika.

Maksymalne dopuszczalne napięcie dzielnika wynosi 24kV. Napięcie znamionowe pierwotne wynosi 22/√3kV, natomiast znamionowe napięcie po stronie wtórnej wynosi 6,5/√3V.

Urządzenie przewidziane jest do montażu na szynie DIN 35mm.

Schemat blokowy i sposób podłączenia interfejsu pomiarowego IPR-101
Przykładowy interfejs pomiarowy IPR-101

IPR-104 (interfejs pomiarowy)

Interfejs pomiarowy IPR-104 wykorzystywany jest do pomiaru napięcia z szyn zbiorczych w stacjach transformatorowych SN/nN. Przeznaczony jest do współpracy z kondensatorem 20pF÷31pF zabudowanym w izolatorze. Kondensator ten stanowi połowę dzielnika reaktancyjnego. Wewnętrzny układ elektroniczny w IPR-104 buforuje dzielnik reaktancyjny i wzmacnia uzyskany sygnał do poziomu zakresu napięć wejściowych sterownika.

Maksymalne dopuszczalne napięcie dzielnika wynosi 24kV. Napięcie znamionowe pierwotne wynosi 22/√3 kV natomiast znamionowe napięcie po stronie wtórnej wynosi 3,25/√3 V.

Schemat blokowy z opisem wyprowadzeń pokazany jest poniżej.

Urządzenie przewidziane jest do montażu na szynie DIN 35mm.

Schemat blokowy i sposób podłączenia interfejsu pomiarowego IPR-104
Przykładowy interfejs pomiarowy IPR-104

IPR-107 (interfejs pomiarowy)

Interfejs pomiarowy IPR-107 przeznaczony do współpracy z przekładnikiem napięciowym małej mocy (LPVT) typu UR56. Przekładnik ten przystosowany jest do współpracy z głowicami konektorowymi, sprzęgającymi i z wybranymi ogranicznikami przepięć. IPR-107 pełni też funkcję wtórnika dopasowującego impedancyjnie, aby istniała możliwość podłączenia większej liczby sterowników do jednego sensora.

Napięcie znamionowe interfejsu pomiarowego wynosi 3,25/√3 V. A najwyższe dopuszczalne napięcie to 3,53V, dokładność pomiaru wynosi 5%.

Schemat blokowy z opisem wyprowadzeń pokazany jest poniżej.

Urządzenie przewidziane jest do montażu na szynie DIN 35mm.

Schemat blokowy i sposób podłączenia interfejsu pomiarowego IPR-107
Przykładowy interfejs pomiarowy IPR-107

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram