Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Monitoring » Wyposażenia stacji RTV

Wyposażenia stacji RTV

Wprowadzenie
KMN-101 (kontroler mocy nadawanej)
KMR-2xx (kontroler modulacji radiowej)
KTR-101 (kontrolny tuner radiowy)
KTR-131 (kontrolny tuner radiowy)
PMR-10x (przełącznik modulacji radiowej)

KOLOR - niezalecane do stosowania    |   KOLOR - moduł/urzadzenie produkowane

Wprowadzenie

Urządzenia te są przeznaczone do kontroli pracy, a także realizacji sterowań dla nadajników radiowo-telewizyjnych w stacjach przekaźnikowych RTV w zakresie realizowanych przez Mikronikę zdalnych systemów nadzoru tych stacji. Otwarty protokół komunikacyjny, w jaki wyposażone są urządzenia tej grupy, umożliwia łatwe stosowanie tych urządzeń w systemach innych producentów.

Urządzenia z grupy kontrolerów RTV monitorują parametry pracy układów nadawczych, takie jak moc emisji, poziom synchronizacji i luminancji sygnałów wizyjnych, poziom modulacji, obecność i jakość sygnału RDS, obecność sygnału pilota kodera stereo. Kontrola parametrów sygnałów modulujących wizyjnych i fonicznych obejmuje sygnały na wejściu nadajnika, jak również na wyjściu nadajnika po demodulacji w kontrolnych tunerach RTV.

W zależności od konfiguracji oraz zadanych parametrów granicznych, urządzenia te mogą realizować następujące funkcje:

 • pomiary parametrów sygnałów radiowych i  telewizyjnych, takich jak poziomy fonii w kanałach stereofonicznych, poziom synchronizacji oraz luminancji obrazu w wybranej linii, poprawność sygnałów RDS
 • generowanie i wysyłanie alarmów do systemu nadzorczego o przekroczeniu zadanych parametrów
 • kontrolę obecności i jakości sygnałów wizji i fonii

Zgodnie z zaimplementowanymi algorytmami działania całego systemu, urządzenia te realizują także funkcje sterujące:

 • przełączenie sygnałów modulujących nadajniki RTV ze źródeł podstawowych na źródła rezerwowe w trybie automatycznym, według zadanych kryteriów
 • przełączenie źródeł sygnałów realizowane lokalnie w trybie ręcznym lub zdalnie, na polecenie otrzymane z systemu nadzoru

Powyższe urządzenia w ramach systemu nadzoru stacji nadawczych RTV współpracują ze sterownikiem SO-52RTVxx. Jest on zbudowany ze specjalizowanych modułów RTV oraz typowych pakietów sterowników obiektowych systemu SO-52xx, szeroko stosowanych i sprawdzonych w trudnych warunkach energetyki przemysłowej.

Przykładowa koncepcja rozmieszczenia modułów w szafie sterownika SO-52RTVxx

KMN-101 (kontroler mocy nadawanej)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Kontroler Mocy Nadawanej KMN-101 to uniwersalny ośmiokanałowy detektor szczytowy wysokiej częstotliwości, przeznaczony do pomiaru i kontroli mocy nadajników radiowych oraz telewizyjnych w stacjach naziemnych. Kontroler umożliwia również wyznaczenie współczynnika fali odbitej oraz współczynnika fali stojącej WFS.
Urządzenie KMN-101 zbudowane jest z następujących bloków funkcjonalnych:
 • ośmiu detektorów szczytowych MRF sygnału w.cz.
 • modułu kontrolno-pomiarowego, opartego na mikroprocesorze z układem przetwornika A/C
 • terminala operatorskiego
 • bloku zasilacza 230V AC
Terminal operatorski składa się z wyświetlacza LCD oraz klawiatury 4–przyciskowej. Używając terminala lokalnego można sprawdzić pomiary, dokonać rekonfiguracji urządzenia oraz przejrzeć stany transmisji. To samo może być wykonane przez zastosowanie obsługi zdalnej. Na komputerze zdalnym musi być zainstalowane oprogramowanie konfiguracyjne lub niezależne oprogramowanie obsługujące dane urządzenie.
Przykładowe urządzenie KMN-101

KMR-2xx (kontroler modulacji radiowej)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Kontroler KMR-2xx przeznaczony jest do wykrywania zaniku sygnałów fonii, podawanych na wejście nadajnika radiowego i generowania alarmu do systemu nadzorczego. Kontroler posiada dwa niezależne dwutorowe kanały kontrolne. Urządzenie wykorzystywane jest w układach nadzoru stacji radiowych.

Moduł KMR-2xx posiada dwa łącza transmisyjne, wykorzystujące protokół MODBUS:

 • T1 w standardzie RS-485 i RS-232, przeznaczone do uruchamiania i testowania kontrolera oraz do ręcznego sterowania z użyciem terminala sterująco-kontrolnego (wyposażenie dodatkowe)
 • T2 w standardzie RS-485, przeznaczone do transmisji zdalnej i komunikacji z systemem nadrzędnym (SYNDIS RV)

Kontroler produkowany jest w obudowie 1U/19” z możliwością montażu w szafie standardu 19”.

Przykładowe urządzenie KMR-201

KTR-101 (kontrolny tuner radiowy)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł Tunera Radiowego KTR-101 to wysokiej klasy odbiornik kontrolny, przeznaczony do odbioru i kontroli programów emitowanych przez nadajniki radiowe oraz rozprowadzanych w sieciach kablowych w paśmie CCIR z modulacją FM. Kontrolą parametrów objęte są sygnały fonii po demodulacji, sygnał pilota STEREO, sygnał RDS oraz poziom sygnału wyjściowego w.cz. z nadajnika. Moduł KTR-101 może także pełnić funkcję odbiornika retransmisyjnego.

KTR-101 składa się z następujących modułów:

 • głowicy w.cz. z demodulatorem FM wraz z demodulatorem sygnału RDS
 • dekodera STEREO z układem wzmacniaczy m.cz. filtrów i detektorów sygnałów zdemodulowanych
 • układu sterowania i kontroli pracy tunera pracujących w oparciu o mikrokontroler wraz z przetwornikiem analogowo-cyfrowym
 • panelu LCD z przyciskami sterującymi
 • diagnostyki z układem separowanych wejść alarmowych i sygnalizacją
 • detektora mocy szczytowej sygnału w.cz.
Przykładowe urządzenie KTR-101

Kontroler produkowany jest w obudowie 1U/19” z możliwością montażu w szafie standardu 19”.

Tuner posiada dwa niezależne kanały transmisyjne T1 i T2, obsługiwane protokołem MODBUS. Każdy z kanałów może być użyty do współpracy z systemem nadrzędnym SYNDIS. Przez kanały można odczytywać i zapisywać nastawy oraz parametry urządzenia. [-]

KTR-131 (kontrolny tuner radiowy)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Kontrolny Tuner Radiowy KTR-131 to wysokiej klasy urządzenie, przeznaczone do sekwencyjnego odbioru i kontroli programów emitowanych przez nadajniki radiowe oraz rozprowadzanych w sieciach kablowych w paśmie CCIR z modulacją FM. Kontrolą parametrów objęte są sygnały fonii po demodulacji, sygnał pilota STEREO, sygnał RDS oraz poziom sygnału wyjściowego w.cz. z nadajników. Tuner umożliwia jednocześnie kontrolę maksymalnie 16 stacji.

KTR-131 składa się z następujących modułów:

 • głowicy w.cz. z demodulatorem FM wraz z demodulatorem sygnału RDS
 • dekodera STEREO z układem wzmacniaczy m.cz. filtrów i detektorów sygnałów zdemodulowanych
 • układu sterowania i kontroli pracy tunera pracujących w oparciu o mikrokontroler wraz z przetwornikiem analogowo-cyfrowym
 • panelu LCD z przyciskami sterującymi
 • diagnostyki z układem separowanych wejść alarmowych i sygnalizacją
 • detektora mocy szczytowego sygnału w.cz.
Przykładowe urządzenie KTR-131

Kontroler produkowany jest w obudowie 1U/19” z możliwością montażu w szafie standardu 19”.

Tuner posiada dwa niezależne kanały transmisyjne T1 i T2, obsługiwane protokołem MODBUS. Każdy z kanałów może być użyty do współpracy z systemem nadrzędnym SYNDIS. Przez kanały można odczytywać i zapisywać nastawy oraz parametry urządzenia.

PMR-10x (przełącznik modulacji radiowej)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Przełącznik modulacji PMR-10x wykorzystywany jest do przełączania sygnałów fonii stereo, podawanych na wejście nadajnika radiowego, ze źródła podstawowego i rezerwowego. Zadaniem przełącznika jest określenie, który z sygnałów - rezerwowy czy podstawowy - jest poprawny i przełączenie na odpowiedni.

Przełączanie może być realizowane:

 • w trybie automatycznym, według zaprogramowanych kryteriów
 • w trybie ręcznym, za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji urządzenia
 • w trybie zdalnym lub lokalnym, za pomocą poleceń programu nadzorczego

Przełącznik przeznaczony jest do pracy w układach nadzoru stacji radiowych.

Przełącznik PMR-10x wyposażony jest w dwa łącza transmisyjne, obsługiwane protokołem MODBUS:

 • T1 w standardzie RS-485 i RS-232, przeznaczone do uruchamiania i testowania kontrolera oraz do ręcznego sterowania z użyciem terminala sterująco-kontrolnego (wyposażenie dodatkowe)
 • T2 w standardzie RS-485, przeznaczone do transmisji zdalnej i komunikacji z systemem nadrzędnym, np. AGENT SNMP
Przykładowe urządzenie PMR-101

Kontroler produkowany jest w obudowie 1U/19” z możliwością montażu w szafie standardu 19”. Konstrukcja urządzenia pozwala na opcjonalne zastosowanie jednego lokalnego terminala sterująco-kontrolnego, obsługującego kilka różnych urządzeń stacyjnych. Przełącznik może być obsługiwany zdalnie za pomocą poleceń w protokole MODBUS, przez system nadrzędny lub program konfiguracyjny - albo ręcznie, za pomocą przycisków umieszczonych na płycie czołowej.

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram