Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Transmisja danych » Multipleksery i powielacze sygnałów

Multipleksery i powielacze sygnałów

Są to urządzenia przystosowane do komunikacji z wieloma urządzeniami, niewymagającymi jednoczesnej obsługi. Urządzenia te pracują w trybie adresowym lub bezadresowym.

MKT-130 (multiplekser transmisji)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Zadaniem MKT-130 jest przesyłanie danych binarnych w ośmiu kanałach, w torze nadawczym i odbiorczym, przy pomocy pary światłowodów tworzących zbiorczy kanał transmisji. Urządzenie zostało zaprojektowane dla systemów transmisji, gdzie ograniczone są możliwości przesyłu danych. Urządzenie posiada możliwość dublowania kanału zbiorczego. Wymagana jest wtedy oczywiście dodatkowa para światłowodów, tworząca zdublowany kanał transmisyjny.

Elementy komunikacyjne są całkowicie separowane od pozostałej część układu. Separowany jest również  interfejs serwisowy RS-232. Separacja galwaniczna zabezpiecza urządzenie przed przepięciami, jakie mogą wystąpić na liniach transmisyjnych.

Łącze serwisowe RS-232 przeznaczone jest do konfiguracji oraz wgrywania oprogramowania. Powielacz jest wyposażony w zasilacz AC/DC. Standardowo obudowa jest przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm, ale możliwa jest też obudowa do montażu na panelu 19” lub specjalizowana

ORG-xxx (multipleksery danych)

Multipleksery danych ORG-xxx przeznaczone są do realizacji dwóch pierścieniowych sieci połączeń między urządzeniami wyposażonymi w interfejs optyczny, RS-232 lub RS-485 dwu- lub czteroprzewodowy.

ORG-xxx umożliwia podłączenie urządzenia do dwóch sieci, co pozwala na realizację, np. komunikacji redundancyjnej, komunikację z dwoma niezależnymi centrami dyspozycyjnymi lub realizację komunikacji zdalnej i podglądu lokalnego.

Komunikacja z urządzeniem ORG-xxx odbywa się w trybie half-duplex. W danej chwili tylko jedno z urządzeń, które są podłączone, mogą nadawać dane. Urządzenie posiada zintegrowany zasilacz i może być zasilane napięciem 110-220V AC/DC lub 24-48V AC/DC. Multiplekser zapewnia separację galwaniczną łączy RS-232 lub RS-485 od napięcia zasilania. Urządzenie ORG-xxx jest produkowane w obudowie umożliwiające montaż na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie ORG-120

STC-1xx (multipleksery transmisji)

Multipleksery Transmisji STC zostały zaprojektowane dla systemów, w których istnieje potrzeba komunikacji z wieloma urządzeniami podrzędnymi, obsługiwanymi za pomocą jednego lub dwóch kanałów nadrzędnych. Jeden z tych kanałów to kanał podstawowy, a drugi - rezerwowy. Urządzenia STC mają możliwość pracy w kilku trybach standardowego multipleksera transmisji szeregowej, jak i w trybach bardziej zaawansowanych, pozwalających na kontrolę i nadzór transmisji.

Urządzenia te mogą posiadać wbudowany interfejs sieci Ethernet 100MB w standardzie skrętki lub światłowodowym. Wykorzystanie łącza sieciowego daje możliwość połączenia w jeden, rozległy system bardzo różnorodnych urządzeń, np. zabezpieczeń, rejestratorów, sterowników obiektowych.

Przykładowe urządzenie STC-140

STC-2xx (multipleksery transmisji)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach


Rodzinę urządzeń STC-2xx można podzielić na dwie grupy funkcjonalne.

Pierwsza grupa
Stanowią ją urządzenia do realizacji zdalnego dostępu do wielu urządzeń podrzędnych (np. zabezpieczeń, rejestratorów zakłóceń, koncentratorów danych) za pomocą jednego łącza nadrzędnego. STC-2xx umożliwia zestawienie „transparentnego połączenia” między jednym urządzeniem podrzędnym a zdalnym systemem nadrzędnym. Kanał nadrzędny może być zrealizowany światłowodem wielomodowym, modemem PSTN lub modemem GSM/CSD. Interfejsy podrzędne są również wykonane jako RS-232, RS-485, światłowody jedno- lub wielomodowe.

Druga grupa
To odwrócona logicznie grupa pierwsza. Stanowią ją urządzenia realizujące funkcję multipleksera transmisji. W tym przypadku istnieje konieczność komunikacji z wieloma urządzeniami podrzędnymi za pomocą jednego lub dwóch kanałów nadrzędnych. W systemach takich, obok funkcji rozdzielania i sumowania sygnałów transmisyjnych, istnieje konieczność zdublowania kanałów nadrzędnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa transmisji. Kanał nadrzędny może być wykonany w technologii światłowodowej jedno- lub wielomodowej, szklanej lub plastikowej lub w postaci interfejsu RS-485. Interfejsy podrzędne mogą być wykonane jako RS-485, światłowody jedno- lub wielomodowe (szklane albo plastikowe).

Przykładowe urządzenie STC-221

W tylnej części urządzenia wyprowadzonych jest 11 złączy, które w zależności od przygotowanej konfiguracji urządzenia, przedstawiają się następująco:

 • STC-21x – z 11 kanałami światłowodowymi wielomodowymi, włóknami szklanymi 62,5/125 µm ze złączami ST
 • STC-22x – z 11 kanałami RS-485
 • STC-23x – z 11 kanałami światłowodowymi wielomodowymi, włóknami plastikowymi POF 1 mm ze złączami VLF
 • STC-24x – z 8 kanałami RS-232 (pozostałe złącza wg klucza produktu)
 • STC-25x – z kanałami mieszanymi (wg klucza produktu)
 • STC-26x – z 11 kanałami światłowodowymi jednomodowymi, włóknami szklanymi 9/125 µm ze złączami ST

Na płycie czołowej urządzenia umieszczone są jeszcze złącza: RS-232 (serwisowe – do konfiguracji, podglądu stanu itp.), RJ-12 (podłączenie linii telef.), SMA (gniazdo do podłączenia anteny GPS), oraz wyświetlacz klawiatura.

STC-2xx wykonany jest w obudowie 1U przeznaczonej do montażu w szafie 19”. 

STC-3xx (multipleksery transmisji)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach


Przełącznik STC-3xx został opracowany dla systemów, w których konieczna jest komunikacja z wieloma urządzeniami podrzędnymi za pomocą sieci Ethernet. Urządzenie umożliwia zestawienie połączenia sieciowego między jednym z urządzeń podrzędnych a zdalnym systemem nadrzędnym w ramach tzw. zdalnego łącza inżynierskiego. Przełącznik zapewnia poprawną współpracę z różnego rodzaju urządzeniami podrzędnymi w celu ich parametryzacji, odczytu danych i kontroli pracy.

Przełącznik STC-3xx jest wyposażony w 11 kanałów transmisyjnych. Po zestawieniu połączenia z portem sieciowym (TCP/UDP) transmisja odbywa się z portu sieciowego do portu szeregowego i odwrotnie, co powoduje, że urządzenia podłączone do portów szeregowych będą widoczne w sieci Ethernet.

Przykładowe urządzenie STC-311

W tylnej części urządzenia wyprowadzonych jest 11 złączy, które w zależności od przygotowanej konfiguracji urządzenia przedstawiają się następująco:

 • STC-31x – z 11 kanałami światłowodowymi wielomodowymi, włókna szklane 62,5/125 µm, złącza ST
 • STC-32x – z 11 kanałami RS-485
 • STC-33x – z 11 kanałami światłowodowymi wielomodowymi, włókna plastikowe POF 1 mm, złącza VLF
 • STC-34x – z 8 kanałami RS-232 (pozostałe złącza wg klucza produktu)
 • STC-35x – z kanałami mieszanymi (wg klucza produktu)
 • STC-36x – z 11 kanałami światłowodowymi jednomodowymi, włókna szklane 9/125 µm, złącza ST

Na płycie czołowej urządzenia umieszczone są jeszcze złącza: RS-232 (serwisowe – do konfiguracji, podglądu stanu itp.), RJ-45 (do podłączenia sieci Ethernet) oraz wyświetlacz klawiatura.

Przełącznik STC-3xx wykonywany jest w obudowie 1U przeznaczonej do szafy 19”.

UPT-00x  (przełączniki torów transmisji)

Układ UPT-00x zapewnia przełączanie torów transmisji. Został on zaprojektowany dla systemów o podwójnych łączach RS-232, z których jedno stanowi tzw. kanał podstawowy, a drugie rezerwowy. Urządzenie pozwala na kontrolę transmisji danych i sterowanie ich przepływem w  kanale podstawowym lub rezerwowym w zależności od stanu łączy.

Układ może sterować transmisją na dwa sposoby. Pierwszy wariant: dane są na stałe przełączone na pierwszy (podstawowy) lub drugi (rezerwowy) kanał. Drugi wariant: układ pracuje w trybie samodzielnego nadzoru, samodzielnie sterując transmisją w zależności od stanu łączy.

Każde urządzenie składa się z czterech kanałów: dwóch kanałów RS-232 (podstawowy i rezerwowy), kanału RS-232 sterującego (serwisowego) oraz kanału głównego (RS-232 lub światłowodowego).

Wszystkie kanały transmisyjne (łącznie z serwisowym) są izolowane galwanicznie od pozostałych części przełącznika. Separacja galwaniczna zabezpiecza urządzenie przed przepięciami, jakie mogą wystąpić na liniach transmisyjnych. Urządzenie posiada obudowę umożliwiającą montaż na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenia: UPT-004 (górne), UTP-002 (środkowe), UTP-003 (dolne)

ZDC-100 (zarządzalny dzielnik częstotliwości)

Zarządzalny dzielnik częstotliwości ZDC-100 służy do podziału i dystrybucji sygnału zegarowego za pomocą światłowodów wielomodowych.

Każdy ZDC-100 posiada:

 • 1 kanał częstotliwości podstawowej
 • 1 kanał komunikacji MODBUS
 • 1 kanał synchronizacji
 • 16 wyjść sygnału częstotliwości zadanej

Kanał to zespół nadajnika i odbiornika, umożliwiający niezależną transmisję w obu kierunkach.

Przykładowe urządzenie ZDC-100

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram