Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Wizualizacja danych » Panele sygnalizacyjne

Panele sygnalizacyjne

SWL-005/ZL7 (sterownik sygnalizacji LED)
PCS-xxx (panel centralnej sygnalizacji)

SWL-005/ZL7

Sterownik SWL-005/ZL7 przewidziany jest do obsługi diod LED instalowanych na tablicach synoptycznych, tablicach dyspozytorskich, wyświetlaczach lokalnych, tablicach wyników, zegarach itp. Używając sterownika SWL-005 można sterować 128 lub 192 diodami LED. Możliwe są następujące stany pracy diody: włączenie, wyłączenie, inwersja, miganie. Diody lub wyświetlacze są sterowane statycznie, przez co nie występuje zjawisko migotania oraz nie są emitowane zakłócenia.

Sterownik może być wykonany w jednej z dwóch wersji:

 • SWL-005/ZL7-128 – posiada 16 złączy do sterowania, obsługuje maksymalnie 128 diod LED
 • SWL-005/ZL7-192 – posiada 24 złącza do sterowania, obsługuje maksymalnie 192 diody LED

Diody są sterowane z regulowanego źródła prądowego, dlatego nie ma potrzeby stosowania rezystorów i możliwe jest podłączenie diody o dowolnym kolorze świecenia.

Sterownik wyposażony jest w interfejs RS-485, który umożliwia podłączenie sieci złożonej z maksymalnie 32 zaadresowanych sterowników, czyli wysterowanie do 24576 elementów świetlnych (128*192). Sterownik obsługuje protokół MODBUS. [-]

Przykładowe urządzenie SWL-005/ZL7

PCS-xxx

Panel Centralnej Sygnalizacji PCS-xxx jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej. Umożliwia on generowanie alarmów świetlnych i dźwiękowych, będących wynikiem zdefiniowanych wcześniej zależności logicznych dla zdarzeń pojawiających się w systemie.

Urządzenie produkowane jest w kilku wariantach. Pierwszy z nich - PCS-101 - składa się ze sterownika SWL-005 oraz modułu SWL-ZL5, na którym są 64 umieszczone diody RGB o średnicy 5 mm do wizualizacji stanów na obiekcie
i 3 diody statusowe do określenia stanu pracy zestawu.

Druga wersja to panel PCS-201, który jest zbudowany ze sterownika SWL-005 oraz modułu diodowego SWL-ZL6, na którym jest 10 diod RGB o średnicy 10 mm.

Trzecia wersja to panel PCS-301/302, który jest odpowiednikiem PCS-101, przystosowanym do montowania w szafie 19”/3U. Zwiększone zostały powierzchnie elementów świecących i dodane przyciski funkcjonalne

Przykładowe urządzenia PCS-301 zabudowane w szafie

Przy użyciu specjalistycznego oprogramowania użytkownik ma możliwość nadania odpowiednich priorytetów alarmom, przypisując im dodatkowo barwę świecenia diody. Dostępne kolory to: czerwony, zielony, żółty i niebieski. Możliwy do ustawienia jest również poziom jasności świecenia każdej z nich. Z dowolnie zdefiniowanym alarmem może być dodatkowo skojarzona sygnalizacja dźwiękowa generowana w panelu diodowym lub podłączona do jednego z kilku konfigurowanych wyjść sygnalizacyjnych. Istnieje również możliwość tworzenia funkcji logicznych łączących określone zdarzenia w tzw. alarmy zbiorcze.

PCS-xxx łączy się z systemem nadrzędnym protokołem MODBUS przy pomocy interfejsu RS-485. Zastosowanie tego interfejsu pozwala na utworzenie sieci złożonej z 32 urządzeń, rozmieszczonych na magistrali do 1200 m.

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram