Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Wizualizacja danych » Terminale graficzne

Terminale graficzne

Terminale graficzne są przeznaczone do nadzoru i wizualizacji danych, które występują w procesach automatyki i sterowania. Mogą występować jako kilku calowe wyświetlacze ze zintegrowanym panelem dotykowym, jak i jako wielomonitorowe panele LCD, wykorzystywane w centrach dyspozytorskich różnych szczebli.

KWG-002 (terminal operatorski)
KWG-1xx (terminal operatorski)
KWG-3xx (terminal operatorski)
PWM-xxx (panel wielomonitorowy)
TG-201 (terminal graficzny)
TO-1S (terminal operatorski)

KWG-002

Terminal KWG-002 jest przeznaczony jako terminal operatorski do nadzoru i lokalnej wizualizacji procesów zachodzących w systemach automatyki oraz do sterowania urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Terminal składa się z dużego wyświetlacza graficznego ze zintegrowanym panelem dotykowym oraz panelem sygnalizacji diodowej. Sterowanie odbywa się przez klawiaturę dotykową typu „touch screen”, umieszczoną bezpośrednio nad ekranem wyświetlacza graficznego, na którym odbywa się wyświetlanie danych. Całość wykonana jest w zwartej obudowie panelowej.

Terminal jest obsługiwany przez łącze RS-232 lub RS-485. Układy transmisyjne są separowane galwanicznie od reszty układu, co zabezpiecza je przed ewentualnymi uszkodzeniami w przypadku wystąpienia przepięć lub innych zakłóceń występukących na łączach komunikacyjnych.

Terminal KWG-002 może być zastosowany np. ze sterownikiem SCB-001. Przykład takiej aplikacji przedstawiony jest poniżej.

Przykładowe urządzenie ZL-002-1

KWG-1xx

Terminal operatora KWG-1xx składa się z dużego wyświetlacza graficznego ze zintegrowanym panelem dotykowym oraz panelu sygnalizacji diodowej. Terminal może być instalowany zdalnie lub lokalnie, stanowiąc integralną część danego urządzenia. Jest on wyposażony w szeregowe łącze komunikacyjne RS-485 
lub magistralę LVDS. Łącze RS-485 jest przeznaczone do zdalnego podłączenia terminala ze sterownikiem lub innym urządzeniem. Natomiast przez łącze LVDS realizowana jest komunikacja z terminalem w przypadku, gdy jest on integralną częścią innego, większego zestawu.

Panel czołowy dostępny jest w kilku wariantach. Może posiadać różną ilość dodatkowych przycisków, różne ich rozmieszczenie, mogą one też być podzielone na funkcjonalne grupy (sterowanie, kasowanie alarmów itp.)

Panel sygnalizacji diodowej jest częścią terminala graficznego. Jest on przeznaczony do wizualizacji ważnych stanów w polu, takich jak alarmy, sygnalizacje czy błędy w działaniu. Wystąpienie zdefiniowanego wcześniej zdarzenia powoduje zaświecenie się odpowiedniej diody LED. Standardowo panel zawiera 16 diod sygnalizujących stany w polu oraz 2 do 5 diod statusu urządzenia.

Przykładowe urządzenie KWG-102-2

W sterowniku polowym SO-52v11 panel sygnalizacji diodowej wraz z ekranem dotykowym tworzy terminal operatora. Terminal jest obsługiwany w protokole MODBUS. Używając graficznego interfejsu użytkownika można edytować wyświetlane na terminalu ekrany oraz akcje, które mają być podejmowane po naciśnięciu określonego pola ekranu dotykowego.

W zależności od wymaganego wykorzystania, terminal produkowany jest w różnych wariantach zasilania.

KWG-3xx

Terminal operatora KWG-3xx  składa się z dużego, kolorowego wyświetlacza graficznego ze zintegrowanym panelem dotykowym oraz z panelu sygnalizacji diodowej. Wszystkie ekrany wyświetlane na terminalu użytkownik może samodzielnie przygotować przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego. Terminal operatora może współpracować z różnymi urządzeniami. KWG-3xx można instalować zdalnie lub lokalnie. Przy instalacji lokalnej terminal stanowi integralną część danego urządzenia.

Jest on wyposażony w łącze szeregowe RS-485 i LVDS oraz łącze Ethernet. Do zdalnego podłączenia terminala używane są łącza RS-485 i Ethernet. Natomiast magistrala LVDS używana jest do komunikacji z terminalem, gdy jest on integralną częścią innego urządzenia.

Panel czołowy terminala dostępny jest w kilku wariantach. W zależności od wersji wykonania, panel może się różnić ilością i układem dodatkowych przycisków, które są wykorzystywane do realizacji potrzebnych funkcji, takich jak sterowanie, kasowanie alarmów itp. Ethernet może być również dostępny przez różne media (skrętka, światłowód wielomodowy czy jednomodowy).

Panel sygnalizacji diodowej jest częścią terminala graficznego. Przeznaczony jest do wizualizacji ważnych stanów w polu takich jak alarmy, sygnalizacje czy błędy w działaniu. Wystąpienie zdefiniowanego wcześniej zdarzenia powoduje zaświecenie się odpowiedniej diody LED. Standardowo panel zawiera 16 diod sygnalizujących stany w polu oraz 2 do 5 diod statusu urządzenia.

Przykładowy terminal KWG-301R-35

W sterowniku polowym SO-52v11 panel sygnalizacji diodowej wraz z ekranem dotykowym tworzy terminal operatora. Terminal jest obsługiwany w protokole MODBUS. KWG-3xx może być zainstalowany bezpośrednio w obudowie sterownika lub w pokoju dyspozytorskim na tablicy synoptycznej.

Gdy dana aplikacja tego wymaga, do sterownika SO-52v11 można podłączyć terminal z ekranem dotykowym KWG-3xx oraz jeden lub kilka paneli centralnej sygnalizacji PCS-xxx.

PWM-xxx

Panel wielomonitorowy PWM-xxx to innowacyjne rozwiązanie, będące alternatywą dla projektorów. Może być efektywnie wykorzystywane we wszelkiego rodzaju centrach dyspozytorskich i nadzoru.

Panel PWM-xxx umożliwia:

 • jednoczesne i bardzo praktyczne prezentowanie rezultatów działania kilku aplikacji lub kilku procesów
 • całościowy podgląd dużych obrazów o wysokiej rozdzielczości
 • sprawniejsze wykonywanie zadań i pracę bardziej wydajną niż na pojedynczym monitorze
 • minimalizację liczby błędów

Użytkownik sam decyduje o układzie okien i podziale obszaru roboczego ekranu, dowolnie rozciągając i przestawiając okna aplikacji. Właściwości te są szczególnie ważne dla pracy dyspozytora, wymagającej szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł.

Przykładowy panel monitorowy LCD składający się z 6 monitorów 19"

Standardowo wykonany panel może składać się z maksymalnie 12 ekranów LCD o rozmiarze od 15'' do 50'' współpracujących z komputerem (wyposażonym w wielomonitorowe karty wizyjne oraz system operacyjny MS Windows) lub dedykowanym kontrolerem ściany wizyjnej. Odpowiednio skonfigurowany panel PWM może współpracować z dowolnymi systemami operacyjnymi, np. firm Microsoft, Apple, Sun, Linux. Funkcjonalna konstrukcja umożliwia łatwe i ergonomiczne umiejscowienie urządzenia.

TG-201

Urządzenie TG-201 jest dotykowym terminalem graficznym służącym do wizualizacji pracy synchronizatora SO-52v11-S. Urządzenie to pełni funkcję monitorowania procesu synchronicznego załączania wyłączników w polach rozdzielni elektroenergetycznej. Informacje wyświetlane na ekranie zawierają wszystkie najważniejsze pomiary i sygnały synchronizatora, które są niezbędne do kontroli synchronizmu jedno- i trójfazowego. Odczyt danych odbywa się przez interfejs RS-485 lub Ethernet przy użyciu protokołu MODBUS.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych (duże zapylenie, wilgoć, zakłócenia elektromagnetyczne).

Terminal TG-201 wyposażony jest w kilka interfejsów komunikacyjnych: RS-232, RS-485, USB oraz Ethernet. Do konfiguracji przeznaczone są łącza USB i Ethernet.

Przykładowe urządzenie TG-201

TO-1S

Terminal operatorski TO-1S wraz z osprzętem jest rozwiązaniem dedykowanym dla systemu nadzoru Argus RV, z przeznaczeniem dla aplikacji wymagającej dużej niezawodności. Zabudowa terminala zawiera komputer z panelem dotykowym o wysokiej odporności na warunki środowiskowe, gwarantowane zasilanie na wypadek zaniku napięcia 230V AC, zarządzalny przełącznik z redundantnym światłowodowym połączeniem w standardzie Ethernet oraz osprzęt do podłączenia zasilania. Całość jest umieszczona w szafce SWN firmy ZPAS.

Terminal operatorski TO-1S stanowi platformę sprzętową systemu ARGUS RV i przetestowano go przez CNBOP-PIB. Wydany został certyfikat zgodności nr 3328/2018 (załączony poniżej) potwierdzający spełnianie specyfikacji technicznej i możliwość stosowania go w budownictwie w zakresie monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów. Certyfikat dostępny jest również na stronie firmy Telbud SA (//telbud.pl/o-firmie/Uprawnienia i certyfikaty/)

.

Przykładowe urządzenie TO-1S

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram