Mikronika » Aktualności » HOLANDIA
1 września 2009

HOLANDIA

HOLANDIA: STEDIN

Umowa ramowa z holenderskim operatorem sieci dystrybucyjnej Stedin na dostawę Systemu Automatyki Stacyjnej (DA-System) dla stacji dystrybucyjnych na sieci średniego napięcia.

Umowa na dostawy została podpisana na 4 lata, z możliwością 6-krotnego przedłużenia na okres 1 roku. Zakres dostaw obejmuje dostawę Systemu Head-End, szafek sterowniczych (DA-Box) wraz z wyposażeniem dla około 20.000 stacji średniego napięcia na terenie Królestwa Niderlandów, serwera CPS do wspomagania procesu instalacji, uruchamiania i testowania systemów DA na stacjach oraz Device Managera do grupowej konfiguracji i zarządzania zainstalowanym osprzętem. Projekt obejmuje również szkolenia, wsparcie techniczne oraz wsparcie podczas implementacji i integracji z istniejącymi systemami.

Stedin Netbeheer B.V. to holenderski operator sieci dystrybucyjnej w najbardziej zurbanizowanych i wysoko uprzemysłowionych częściach Królestwa Niderlandów: prowincji Utrecht oraz południowej części kraju, obsługujący ponad 2 mln odbiorców prywatnych i przemysłowych. Stedin występował również w imieniu firmy Enduris – należącej do Grupy Stedin spółki dystrybucyjnej gazu i energii elektrycznej, obsługującej prowincję Zeeland.

HOLANDIA: ENEXIS

Od 2016 roku MIKRONIKA jest dostawcą urządzeń automatyki dla jednego z holenderskich operatorów sieci przesyłowej – Enexis   Netbeheer B.V,  odpowiedzialnego za publiczne sieci elektryczne i gazowe w holenderskich prowincjach Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant i Limburg.

Obecnie MIKRONIKA realizuje dla Enexisu już 4 umowy ramowe:

  1. Umowa ramowa na dostawę DA MV-D Box – RTU przeznaczonego do zdalnego monitorowania i sterowania stacjami SN.

DA MV-D Box oparty jest na sterowniku typu SO-52v21, naszej produkcji, z podtrzymaniem akumulatorowym.

DA MV-D przeznaczony jest do odczytu liczników cyfrowych, odczytu wskazań i pomiarów cyfrowych sygnalizatorów zwarć po stronie SN, monitorowania i sterowania rozdzielnią SN, monitorowania wskazań przekaźników ciśnieniowych SF6. Sterownik wyposażony jest w interfejs jednoprzewodowy, który może być wykorzystany do podłączenia czujników temperatury, czujników wilgotności itp. System detekcji otwarcia drzwi zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do sterownika.  

Sterownik jest tak zaprojektowany, że po jego zainstalowaniu wymagane czynności konserwacyjne i pomocnicze są ograniczone do minimum.

W celu ułatwienia instalacji i testów integracyjnych urządzenia MIKRONIKA opracowała dedykowaną stronę testową: stronę internetową, na której prezentowany jest stan CPU/RTU i modemu, stan wejść/wyjść cyfrowych oraz stan skonfigurowanych rejestrów Modbus IED. Strona umożliwia również przeglądanie ostatnich połączeń i dzienników zdarzeń oraz testowanie poprawności działania urządzenia.

Wdrożenie urządzeń Automatyki Dystrybucyjnej, w tym DA MV-D Boxes produkcji MIKRONIKI, przyniosło Enexis zyski w postaci zmniejszenia o 60% liczby Customer Minutes Lost w zautomatyzowanych sieciach SN; pierwsze przywrócenie zasilania sieci SN po awarii odbywa się obecnie w ciągu 3 minut (rzeczywiste wyniki okazały się lepsze od zakładanych 5 minut; przed wdrożeniem MV-D proces ten trwał 87 minut).  Wśród innych, niematerialnych korzyści Enexis wymienia lepszy wgląd w stan sieci/obciążenia, wykorzystanie do planowanych wyłączeń (docenione przez pracowników terenowych) oraz poprawę wizerunku firmy.

Do tej pory dostarczono redundantny serwer DM do zdalnej konfiguracji grupowej oraz około 2800 DA MVD-Box wraz z odpowiednią dokumentacją, szkoleniami i usługami posprzedażowymi; projekt jest objęty umową serwisową.

  • Umowa ramowa na dostawę DALI-Box – sterowników dedykowanych do realizacji funkcjonalności zdalnego monitorowania i sterowania w obrębie podstacji wtórnych (SN/nn), a mianowicie:
  • zdalnego sterowania publicznym oświetleniem ulic,
  • zdalnego monitorowania obciążenia transformatorów (nn) i późniejszej analizy sieci,
  • zdalnego monitorowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych w celu redukcji SAIDI
  • zdalnego nadzoru i odczytu inteligentnych liczników po protokole P1.

DALI-box oparty jest na specjalizowanym sterowniku, zaprojektowanym i wykonanym przez MIKRONIKĘ, z innowacyjnym rozwiązaniem funkcjonalności last gasp. Dostawa obejmuje również zewnętrzne wyświetlacze ręczne DALI Display (również opracowane i produkowane przez nas) do lokalnej obsługi urządzenia. Oprogramowanie pobierane z DALI-boxa na wyświetlacz służy m.in. do testowania sterownika po instalacji. Transmisja realizowana przez sieć GSM/LTE jest zgodna ze standardami Enexis oraz najlepszymi praktykami z odpowiednich norm dotyczących bezpieczeństwa urządzeń stosowanych w przemysłowych systemach sterowania, takich jak normy lEC 62351, seria lEC 62443, białe księgi BDEW, IEEE P1686 i inne.

Wszystkie urządzenia pracują pod kontrolą naszego systemu zarządzania urządzeniami: DM Server. Rozwiązanie to zapewnia szybki i niezawodny sposób dystrybucji aktualizacji firmware, zmian konfiguracji i łatek systemowych oraz pasywnie monitoruje stan wszystkich urządzeń. Wbudowane API umożliwia integrację z systemem centralnym Klienta - Salvador.

Do chwili obecnej MIKRONIKA dostarczyła do Enexisu ok. 20 000 DALI-Boxów.

  • Umowa ramowa na dostawę Systemów Pomiarowych Niskiego Napięcia (Low Voltage Measurement Systems, LVMS). W ramach tej umowy MIKRONIKA dostarcza do Enexisu Moduły Pomiaru Energii MEM-001. Urządzenia te są przeznaczone do pomiaru obciążenia oraz harmonicznych (I3, I­5, I7 i THDi) na liniach odpływowych nn. Mierzą trzy napięcia fazowe oraz do ośmiu trójfazowych prądów linii zasilającej przy użyciu cewek Rogowskiego CR-200, które również są w zakresie dostaw. Wykonane pomiary i obliczone parametry sieciowe przesyłane są za pomocą protokołu MODBUS RTU poprzez izolowany galwanicznie interfejs RS-485 do systemu nadrzędnego.

Enexis wykorzystuje zainstalowane systemy LVMS np. do obniżania strat spowodowanych kradzieżami energii - wykazały one swą przydatność do wykrywania nielegalnych punktów poboru energii, którymi w przypadku Holandii są najczęściej nielegalne farmy marihuany.

Do chwili obecnej MIKRONIKA dostarczyła ok. 3200 urządzeń MEM-001 oraz ok. 16.000 cewek Rogowskiego CR-200.

  • Umowa ramowa na DMP – od tego roku MIKRONIKA jest również jednym z dwóch dostawców Prefabrykowanych Płyt Montażowych DALI (Prefab DALI Mounting Plates, DMP) – prefabrykowanych paneli montażowych sterowników DALI-Box, wyposażonych, obok sterownika, w odpowiednie przełączniki, zaciski, listwy zaciskowe, styczniki, okablowanie itp. według wskazań Zamawiającego.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram