Mikronika » Aktualności » NIGERIA
1 września 2010

NIGERIA

NIGERIA:

Wykonanie Systemu Automatycznego Odczytu Liczników (AMR) oraz Systemu Zarządzania Danymi Licznikowymi (MDMS) dla Transmission Company of Nigeria (Operator Systemu Transmisyjnego Nigerii).

Projekt obejmuje dostawę i wdrożenie systemu AMR i MDM dla obecnie 217 stacji 132/33kV. System zapewni akwizycję danych pomiarowych z 1447 elektronicznych liczników energii elektrycznej. Transmisja realizowana jest za pośrednictwem łączy GSM/GPRS/LTE. Na każdej stacji energetycznej zainstalowany jest router MSG-705, służący do odczytu liczników.

Router MSG-705 to urządzenie stanowiące połączenie routera GSM i serwera portów szeregowych. Modułowa budowa umożliwia produkcję wersji routera o 4, 8, 12, 16, 20 i 24 niezależnych portach komunikacyjnych RS-232/485. W projekcie przyjęto założenie, że każdy z liczników podłączony będzie na niezależnym porcie routera.

Od strony informatycznej system AMR zrealizowany jest w oparciu o istniejące oprogramowanie SYNDIS Energia. Na potrzeby systemu MDM stworzono nowe oprogramowanie, które stanowi nową platformę programową dla systemów bilansowania i rozliczeń energii elektrycznej SYNDIS Energia. Realizowane przez nas w Nigerii systemy AMR i MDM wdrożone zostały docelowo w technologii chmurowej. Jest to pierwsze w takiej skali wdrożenie systemu w tej technologii. Jako system rezerwowy dostarczone zostały tradycyjne serwery fizyczne z zainstalowanym oprogramowaniem AMR i MDM.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram