Mikronika » Aktualności » POLSKA
2 września 2013

POLSKA

Klient: SPECTRIS ENERGY Sp. z o.o.

Opis:

Firma MIKRONIKA wdrożyła na przełomie lat 2021 – 2022 Centralny System SCADA SYNDIS RV dla farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie Polski. System ten jest cały czas rozwijany oraz rozbudowywany o kolejne obiekty.

Aktualnie zakres wdrożenia obejmuje:

 • 308 obiektów docelowo (zrealizowano 172 obiekty / w trakcie kolejne 136 obiektów),
 • 375 MW docelowo (zrealizowano 172 MW / w trakcie kolejne 203 MW),
 • obiekty o różnych mocach: od 1 MW do 9 MW,
 • wizualizacje lokalną oraz dostęp do system poprzez przeglądarkę WWW,
 • realizacje podstawowych funkcji SCADA: wizualizacja, realizacja sterowań, akwizycja pomiarów, wykresy, udostępnienia danych do firm trzecich, itp.,
 • zawansowany moduł raportowy (wyprodukowana moc, dostępność urządzeń, itp.),
 • wyliczanie współczynnika produktywności PR.

Poza oprogramowaniem MIKRONIKA dostarcza 322 szafy telemechaniki (306 szaf dostarczonych, 16 w trakcie realizacji), z których większa część został już uruchomiona oraz skonfigurowana a pozostałe prace odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Każda z szaf wyposażona jest w: sterownik automatyki, sterownik telemechaniki na potrzeby komunikacji z OSD, urządzenia zasilania potrzeb własnych, SmartLogger/-y (dostawa Inwestora).

Dodatkowo dla farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW sterowniki automatyki posiadają zaimplementowane logiki realizujące funkcje regulacyjne tzw. PPC (Power Plant Controller).

W planach jest dalszy rozwój systemu SCADA poprzez dodanie funkcjonalności analitycznych oraz biznesowych, rozbudowa o kolejne obiekty o mocy sumarycznej ok. 280 MW oraz rozszerzenie obszaru SCADY o farmy fotowoltaiczne zlokalizowane poza granicami kraju.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polska / TAURON Dystrybucja S.A. / Smart Grid

Klient: ZPUE S.A.

Opis: Od połowy 2022 roku realizujemy dostawy telemechaniki dla nowych stacji transformatorowych, które są instalowane na całym obszarze spółki TAURON Dystrybucja S.A. Na potrzeby tej realizacji w przeciągu dwóch lat trwania kontraktu wyprodukujemy ponad 800 sterowników typu SO-54SR, które zostaną zainstalowane na ponad 700 obiektach w prefabrykowanych przez nas szafkach.

TAURON Dystrybucja S.A. jest największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarcza 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18,5% powierzchni Polski. Obsługuje 5,7 mln klientów. Obecnie zatrudnia około 7,8 tys. pracowników.


System telemechaniki SYNDIS SO-5 oraz system dyspozytorski SYNDIS RV w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Huta Katowice.

System funkcjonuje od 2003 roku do dnia dzisiejszego i w miarę powstających potrzeb jest modernizowany oraz rozbudowywany o obsługę kolejnych urządzeń oraz rozdzielni.

W chwili obecnej system swoim zakresem obejmuje monitoring oraz sterowanie rozdzielniami na terenie Huty Katowice o poziomie napięć 110kV, 6kV oraz 0,4kV.

Zakres prac i dostaw zrealizowanych przez firmę MIKRONIKA obejmował, między innymi dostawę i uruchomienie:

 • redundantnego systemu dyspozytorskiego SYNDIS RV zlokalizowanego w Dyspozytorni ZDM składającego się z:
  • sterowników komunikacyjnych SO-55 (podstawowego i rezerwowego),
  • sterownika tablicy synoptycznej SO-55TS,
  • serwerów (podstawowego i rezerwowego),
  • dwóch stanowisk operatorskich (w tym jednego z wielomonitorową ścianą graficzną),
  • stanowiska edycyjnego,
  • kontrolera synchronizacji czasu,
  • oprogramowania SCADA SYNDIS RV,
 • rozproszonego systemy telemechaniki SYNDIS SO-5 składającego się z:
  • sterowników komunikacyjnych / koncentratorów zabezpieczeń SO-55,
  • sterowników obiektowych SO-52v11, SO-52,
  • zapieczeń z funkcją sterownika pola SO-52v11-eMTZR,
  • automatów SZR typu SO-52v11-eMSZR.

Urządzenia zostały umieszczone w sprefabrykowanych przez MIKRONIKĘ szafach telemechaniki.

W ramach powierzonego zlecenia firma MIKRONIKA wykonała prace uruchomieniowe oraz przeprowadziła testy i szkolenia w zakresie dostarczonych rozwiązań.

Komunikacja w obrębie systemu SYNDIS SO-5 została zrealizowana za pomocą łącz cyfrowych w protokołach IEC 61870-5-103, MODBUS-RTU, DNP3.0 lub na drodze analogowej.

Dostarczony system integruje działanie wszystkich urządzeń na stacji, pochodzących również od innych dostawców, w tym zabezpieczeń, automatyk oraz pozostałych IED.

Wdrożony system zapewnia także wymianę danych z systemem telemechaniki Elektrociepłowni TAMEH ZW Nowa.


System Sterowania i Nadzoru SYNDIS SO-5 dla stacji 220/110/30kV „GPO Nowe Czarnowo”

Zakres prac i dostaw zrealizowanych przez firmę MIKRONIKA w ramach projektu dla ww. stacji obejmował, między innymi, dostawę i uruchomienie:

 • sterownika komunikacyjnego / koncentratora zabezpieczeń SO-55,
 • sterownika obiektowego SO-52v11,
 • serwera stanowiska operatora systemu SCADA SYNDIS RV,
 • serwera zdalnego dostępu (WEB serwera),
 • kontrolera synchronizacji czasu SO-5530-GT,
 • przełączników sieciowych pracujących w standardzie IEC 61850,
 • modułu sygnalizacji alarmowej poprzez GSM/GPRS.

Urządzenia zostały umieszczone w sprefabrykowanych przez MIKRONIKĘ szafach.

W ramach powierzonego zlecenia firma MIKRONIKA wykonała prace uruchomieniowe oraz przeprowadziła testy i szkolenia w zakresie dostarczonych rozwiązań.

MIKRONIKA opracowała także algorytm regulacji mocą bierną farmy wiatrowej.

Komunikacja w obrębie systemu SYNDIS została zrealizowana za pomocą łącz cyfrowych m.in. w protokołach IEC 61870-5-103, IEC 61870-5-104, IEC 61850, MODBUS-RTU, DNP3.0 lub na drodze analogowej.

Architektura wdrożonego systemu SSiN SYNDIS zapewnia redundancje poprzez zastosowanie zasilacza podstawowego i rezerwowego w sterownikach oraz budowy stacyjnej sieci LAN w oparciu o redundantne przełączniki sieciowe pracujące w standardzie zgodnym z IEC 61850.

Dostarczony SSiN integruje działanie wszystkich urządzeń na stacji, pochodzących również od innych dostawców, w tym zabezpieczeń, automatyk oraz pozostałych IED.

System SSiN komunikuje się z nadrzędnymi centrami dyspozytorskimi PSE S.A. (Polskie Sieci Energetyczne S.A.) przy wykorzystaniu redundantnych dróg transmisji oraz z systemem SCADA sąsiedniej stacji GPO 110/33kV Kozielice.

Wdrożony system zapewnia także wymianę danych z technologicznym systemem SCADA Farmy Wiatrowej produkcji VESTAS.


System Sterowania i Nadzoru (SSiN) stacji 110/20kV „GPO Skurpie” wraz z dostawą urządzeń na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Skurpie”

Zakres prac i dostaw zrealizowanych przez firmę MIKRONIKA w ramach projektu dla ww. stacji obejmował, między innymi, dostawę i uruchomienie:

 • sterownika komunikacyjnego / koncentratora zabezpieczeń SO-55,
 • sterownika obiektowego SO-52v11,
 • serwera stanowiska operatora systemu SCADA SYNDIS RV,
 • serwera zdalnego dostępu (WEB serwera),
 • kontrolera synchronizacji czasu SO-5530-GT,
 • kanału inżynierskiego na potrzeby zdalnego nadzoru inżynierskiego urządzeń.

Urządzenia zostały umieszczone w sprefabrykowanych przez MIKRONIKĘ szafach telemechaniki.

W ramach powierzonego zlecenia firma MIKRONIKA wykonała prace uruchomieniowe oraz przeprowadziła testy i szkolenia w zakresie dostarczonych rozwiązań.

Komunikacja w obrębie systemu SYNDIS została zrealizowana za pomocą łącz cyfrowych m.in. w protokołach IEC 61870-5-103, IEC 61870-5-104, MODBUS-RTU, DNP3.0 lub na drodze analogowej.

Dostarczony SSiN integruje działanie wszystkich urządzeń na stacji, pochodzących również od innych dostawców, w tym zabezpieczeń, automatyk oraz pozostałych IED.

System SSiN komunikuje się z nadrzędnymi centrami dyspozytorskimi PSE S.A. (Polskie Sieci Energetyczne S.A.) oraz spółką dystrybucyjną  ENERGA S.A. przy wykorzystaniu redundantnych dróg transmisji.

Wdrożony system zapewnia także wymianę danych z technologicznym systemem SCADA Farmy Wiatrowej produkcji SIEMENS.


Zabudowa sterownika obiektowego telemechaniki w GPZ Bronowice ENEA o/Zielona Góra

Zakres prac i dostaw zrealizowanych przez firmę MIKRONIKA w ramach zadania na stacji GPZ 110/20kV Bronowice obejmował, między innymi:

 • wykonanie projektu wraz z opracowaniem list sygnałów oraz dokumentacji powykonawczej,
 • dostawę dwóch sterowników telemechaniki (podstawowego i rezerwowego) SO-55 systemu SYNDIS SO-5, zapewniających redundantną komunikację z Centrum Nadzoru,
 • dostawę sterownika obiektowego SO-52v11 oraz sygnalizacji awaryjnej SO-52v21 z dodatkową komunikacją GPRS/APN,
 • dostawę modemu MSG-701 na potrzeby rezerwowej komunikacji GPRS/APN z systemem nadrzędnym,
 • dostawę wymaganego okablowania oraz materiałów montażowych,
 • wykonanie prac montażowych wg projektu (demontaż, montaż, układanie niezbędnego okablowania sygnałowego i zasilającego),
 • uruchomienie, parametryzacje oraz testy sterowników telemechaniki oraz sterownika sygnalizacji awaryjnej,
 • niezbędne prace i dostawy w systemach nadrzędnych SCADA SYDNIS w ośrodkach RDM oraz ODS.

Urządzenia zostały umieszczone w sprefabrykowanej przez MIKRONIKĘ szafie.

Komunikacja w obrębie systemu SYNDIS SO-5 została zrealizowana za pomocą łącz cyfrowych lub na drodze stykowej.

Dostarczony system telemechaniki integruje działanie wszystkich urządzeń na stacji, pochodzących również od innych dostawców, w tym zabezpieczeń, automatyk oraz pozostałych IED.

Wdrożony System SSiN komunikuje się nadrzędnymi centrami dyspozytorskimi spółki dystrybucyjnej  ENEA Operator Sp. z o.o. przy wykorzystaniu redundantnych dróg transmisji.


Wdrożenia dla PKP Energetyka  S.A

Mikronika Sp. z o.o. zrealizowała dostawę, instalację i uruchomienie centralnego systemu SCADA, który zastąpił 22 mniejsze, lokalne systemy, do zdalnego monitorowania, nadzoru i zdalnego sterowania w czasie rzeczywistym, wszystkimi urządzeniami sieci i stacji, na niezależnych obszarach geograficznych należących do PKP Energetyka na terenie całej Polski.

System obejmuje ponad 150 000 sygnałów i pomiarów z kilkuset obiektów elektroenergetycznych (podstacje wtórne, podstacje pierwotne, podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne) i jest obsługiwany przez ponad 200 użytkowników.

Projekt realizowany był w latach 2018-2021.

Mikronika Sp. z o.o. zrealizowała także dostawę i uruchomienie systemów automatyki i pomiarów produkcji MIKRONIKI dla 46 (stan na 2021) obiektów energetycznych pracujących na napięciu 110kV, klasy PT i GPZ. Wdrożone systemy obejmują elementy systemu sterowania i nadzoru SSIN SO-5 (ponad 42 koncentratory danych SO-55), sygnalizację centralną (ponad 28 sygnalizacji SO-52v11-SC), mierniki jakości energii ( ponad 57 sztuk mierników SO52v11-eME) dla systemu oceny jakości energii SYNDIS-PQ.

Mikronika Sp. z o.o. dostarcza także elementy automatyki i zabezpieczenia dla potrzeb automatyzacji sieci SN Dostawy obejmują, ale się nie ograniczają, do zabezpieczeń, w tym do reklozerów, sterowniki automatyki, moduły komunikacyjne GSM/APN.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram