SYNDIS ES/ESB

System monitoringu transformatorów SYNDIS ES

SYNDIS ES jest to system monitoringu „on-line” transformatorów z funkcjami eksperckimi:

 • zasady wymiany danych z SSiN (Systemu Sterowania i Nadzoru)
 • implementacja modelu cieplnego transformatora
 • predykcja i symulacje obciążeń
 • zaawansowany monitoring PPZ (Podobciążeniowych Przełączników Zaczepów)
 • wdrożenie monitoringu przepustów

Produkt otrzymał złoty medal przyznany przez PGE na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB 2008.

System dostępny jest w dwóch wariantach. SYNDIS ES do nadzorowania pojedynczego transformatora lub SYNDIS ESB, który pozwala nadzorować do ośmiu transformatorów lub autotransformatorów.

System SYNDIS ESB to kompleksowy system monitoringu transformatorów mocy. System jest szczególnie przydatny do monitorowania transformatorów i autotransformatorów blokowych, ale może także być z powodzeniem stosowany dla dużych autotransformatorów sieciowych oraz dławików kompensacyjnych. System na bieżąco, w trybie on-line monitoruje podstawowe parametry pracy oraz stan wszystkich umownych oraz fizycznych podzespołów monitorowanych urządzeń, a w szczególności części aktywnej, oleju i izolacji stałej, przełącznika zaczepów, układu chłodzenia, izolatorów przepustowych. System posiada wbudowaną warstwę ekspercką, wypracowującą informacje o stanie monitorowanych obiektów, ostrzeżenia i alarmy, kierowane do systemu dyspozytorskiego. System formułuje także wskazówki dla obsługi dotyczące dalszego postępowania w danej sytuacji. Struktura systemu jest przystosowana do jednoczesnego  monitorowania maksymalnie 8 urządzeń przez jeden serwer systemowy. Oprogramowanie pozwala nadzorować do ośmiu transformatorów lub autotransformatorów jednocześnie.

Podstawowe realizowane zadania systemu to:

 • wspomaganie bieżącej obsługi urządzeń przez  przekazywanie czytelnego stanu monitorowanych urządzeń i wskazówek dotyczących postępowania w konkretnych sytuacjach
 • dostarczanie informacji dla służb eksploatacji ułatwiających planowanie przeglądów i remontów
 • poprawa bezpieczeństwa pracy sieci przez  wczesne wykrywanie i powiadamianie o zagrożeniach wynikających procesów długookresowej i raptownej degradacji właściwości monitorowanych urządzeń
 • poprawa ekonomiki przez bezpieczne wydłużenie dopuszczalnego czasu eksploatacji urządzeń

SYNDIS ESB współpracuje ze specjalistycznymi urządzeniami monitoringu takimi jak różnego rodzaju analizatorami zawilgocenia i gazów, sterownikami chłodzenia, układami monitorowania przełącznika zaczepów, modułami monitorowania izolatorów przepustowych, zabezpieczeniami, a także nadzoruje pracę czujników oraz przetworników pomiarowych takich wielkości jak: temperatura oleju, temperatura otoczenia, natężenie prądów w uzwojeniach, zawilgocenie oleju i innych. Bazę wiedzy systemu SYNDIS ESB tworzą  funkcje i modele matematyczne zachodzących zjawisk, powiązanie z regułami wnioskowania. Wiedza zawarta jest w zintegrowanym module programowym.

W strukturze systemu znajdują się także koncentratory danych, instalowane w szafie sterowniczej każdego monitorowanego urządzenia. Ich zadaniem jest odbiór sygnałów bezpośrednio z czujników i przetworników pomiarowych, nadzorowanie stanu pracy układu chłodzenia, zabezpieczeń i innych układów pomiarowych.

Struktura systemu
Przykładowa architektura SYNDIS ESB, przewidziana do pracy z ośmioma transformatorami, jest pokazana na rysunku obok.

Schemat blokowy modułów monitorowania transformatorów
(TMM – Transformer Monitoring Module)

W czasie rzeczywistym zbierane są informacje z istniejącego systemu nadzoru stacji (SSiN), koncentratorów, sterowników, przetworników i czujników. Gromadzone są też dane off-line, wprowadzone z klawiatury oraz z dokumentów w postaci elektronicznej. System generuje zbiorcze sygnały ostrzegawcze, alarmowe i awaryjne informujące o stanie całego transformatora oraz jego fizycznych i umownych podzespołów.

System podaje prawdopodobną przyczynę wystąpienia zaburzenia oraz sugeruje sposób dalszego postępowania. System, także na bieżąco, oblicza prognozy obciążeniowe, jakie w określonym przedziale czasu nie powinny spowodować przekroczenia dopuszczalnych temperatur dla obciążeń znamionowych, awaryjnych długotrwałych i awaryjnych krótkotrwałych.

SYNDIS ESB umożliwia tworzenie, drukowanie i udostępnianie wydruków, wykresów, histogramów oraz raportów w postaci tabel i wykresów.

Do opracowanego systemu wprowadzono bazę specjalistycznej wiedzy,  dzięki temu uzyskano funkcjonalności systemu eksperckiego. Wykorzystano sprawdzone mechanizmy zbierania danych, archiwizacji, przygotowywania wykresów i raportów, dzięki czemu uzyskano pożądaną stabilność pracy. Opracowano  i wdrożono symulację i predykcję  zachowania transformatora przy zmianie warunków obciążenia i innych warunków zewnętrznych. Udoskonalono modele zachodzących zjawisk. Umożliwiono dowolną agregację pomiarów oraz innych danych. Możliwe jest prezentowanie wyników w postaci dowolnych wykresów, raportów, zestawień tabelarycznych oraz innej formy prezentacji danych.

Podsumowując, warto monitorować urządzenia pierwotne za pomocą SYNDIS ESB.

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram