Pozostałe

ARST-01 (regulacja napięcia stacji transformatorowej)
SO-52v21-KP (konwerter protokołów)
SO-5511-KP (konwerter protokołów)
SZR/PPZ 2-5W (tester SZR/PPZ)

KOLOR - niezalecane do stosowania    |   KOLOR - moduł/urzadzenie produkowane

ARST-01 (regulacja napięcia stacji transformatorowej)

Regulator ARST-01 przeznaczony jest do automatycznej regulacji stacji transformatorowej. ARST-01 umieszczony jest w środowisku sterownika komunikacyjnego, jako jeden z modułów programowych, którego wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe umieszczone są w wewnętrznej bazie danych. Jego zadaniem jest utrzymywanie na określonym poziomie napięcia na wybranych szynach stacji oraz zadanego poziomu mocy biernej przepływającej przez poszczególne transformatory. Układ jest wykonany w postaci modułu funkcjonalnego systemu SYNDIS.

Program, pobierając dane z transformatora (napięcie dolne i górne, moc czynna i bierna, stan zaczepu) i dzięki odpowiedniemu algorytmowi, wyznacza sygnały sterujące. Przesyłane są one do układów wykonawczych, które realizują zmiany położenia zaczepu transformatora. Do przesyłania danych wykorzystuje się istniejące interfejsy i protokoły sterownika.

SO-52v21-KP (konwerter protokołów)

Konwerter SO-52v21-KP jest specjalizowanym konwerterem protokołów przystosowanym do komunikacji z uwzględnieniem, między innymi, protokołu PPM2. Urządzenie powstało na bazie sterownika modułowego SO-52v21. Konwerter umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi protokoły: PPM2, Modbus TCP, Modbus RTU, DNP 3.0, IEC 61850, IEC 870-5-101, IEC 870-5-103, IEC 870-5-104 lub innym ustalonym na etapie przygotowania projektu konwersji. Media transmisyjne dostępne w sterowniku to: CAN-RS485, Ethernet 100Base-TX, RS-485 i RS-232.

Sterownik wyposażony jest w następujące moduły:

 • mCU-02-16 – moduł jednostki centralnej, transmisja Ethernet, RS-485,
  RS-232
 • mST-08-01 – moduł transmisji CAN-RS485, przystosowany do współpracy
  z protokołem PPM2
 • mPS-15-01 – zasilacz   [-]
Przykładowy konwerter protokołów SO-52v21-KP

SO-5511-KP (konwerter protokołów)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Konwerter SO-5511-KP jest modułowym urządzeniem komunikacyjnym, wchodzącym w skład urządzeń stacyjnych SO-5. Poszczególne moduły transmisyjne tego urządzenia, zarządzane przez jednostkę centralną PJC, realizują różnego typu konwersje i połączenia pomiędzy interfejsami urządzeń stanowiących wyposażenie stacji, a systemami lub urządzeniami nadrzędnymi. Koncepcja budowy konwertera SO-5511-KP opiera się na idei odczytu danych z urządzeń zewnętrznych przez protokół właściwy dla tego urządzenia, ich zestandaryzowaniu, umieszczeniu w bazie danych a następnie udostępnieniu tych danych dla innych urządzeń fizycznych komunikujących się z konwerterem. W wykonaniu podstawowym konwerter protokołów stanowi kaseta 4”/6U, w której oprócz zasilacza i pakietu jednostki centralnej, w zależności od potrzeb, można umieścić odpowiedni pakiet dodatkowych kanałów transmisyjnych. Możliwa jest również rozbudowa konwertera o sterownik obiektowy SO-52.

Konwerter protokołów może obsługiwać różne standardy i typy transmisji. Dostępne są moduły posiadające separowane galwanicznie łącza RS-232, RS-485, łącza sieciowe oraz połączenia światłowodowe jedno- i wielomodowe. Do dyspozycji są następujące moduły transmisyjne:

 • PTS-5xx
 • PTS-60x
 • PTS-65x – moduł 6 kanałów szeregowych z separowanymi galwanicznie interfejsami RS-232
 • PTS-72x 
 • PTS-8xx 
 • PTS-91x 

Wszystkie moduły konwertera protokołów są zarządzane przez jednostkę centralną PJC. Jednostka centralna do obsługi modułów komunikacyjnych używa magistrali MS. Do dyspozycji są następujące moduły jednostki centralnej:

 • PJC-8xx 

Analiza aplikacji na etapie projektu prowadzi do określenia ilości i typu wymaganych kanałów, co pozwala dobrać właściwe moduły transmisji konwertera. Kanały transmisji są zestawiane w konwerterze z modułów komunikacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju interfejsów, pożądanych funkcji konwertera, stopnia redundancji i przewidywanej nadmiarowości.

Przy niezbyt dużych aplikacjach może się okazać, że do konwersji protokołów wystarczą zasoby pakietu jednostki centralnej PJC-8xx. Minimalna konfiguracja SO-5511-KP to:

 • MZA-101-15 - zasilacz
 • PJC-81x/83x – jednostka centralna

W przypadku rozbudowy kasety o sterownik lokalny SO-52 w kasecie należy również umieścić magistralę LVDS. Po zainstalowaniu tej magistrali konwerter może posiadać moduły dla akwizycji wejść dwustanowych, analogowych oraz moduły dla wyjść alarmowych lub sygnalizacji.

Przykładowy sterownik SO-5511-KP

SZR/PPZ 2-5W (tester SZR/PPZ)

Tester SZR/PPZ 2-5W służy do testowania poprawności działania automatów SZR/PPZ oraz wykorzystywany jest również do testów funkcjonalnych przed uruchomieniem obiektowy.

Więcej informacji o urządzeniu znajduje się w grupie  Oferta > Produkty > Urządzenia > Automatyki stacji > Automaty SZR

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram