Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka stacji » Sygnalizacja awaryjna

Sygnalizacja awaryjna

SO-52v11-SC (sygnalizacja centralna)
SO-52v21-PMS (polowy moduł sygnalizacyjny)
SO-52PCS-500-xxxx (panel sygnalizacji awaryjnej)

SO-52v11-SC (centralna sygnalizacja)

Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna (RSA) działa niezależnie od systemu sterowania i nadzoru (SSiN) i służy do generowania alarmów dźwiękowych, świetlnych oraz innych. Alarmy są generowane w wyniku zdefiniowania zależności logicznych i informują pracowników o zdarzeniach na stacji energetycznej.

Od strony sprzętowej RSA można podzielić na następujące bloki:

 • blok akwizycji sygnałów - BAS-xxx  (może składać się z modułów wejść dwustanowych MWS-xxx, modułów wyjść sterujących i sygnalizacyjnych MSS-xxx, modułu komunikacyjnego oraz modułu lub modułów redundantnego zasilania)
 • blok wizualizacji (może składać się jednego lub kilku paneli prezentacyjnych PCS-xxx)
 • panel manipulacyjny typu KWG-xxx, wyposażony w ekran graficzny LCD z panelem dotykowym
 • panel prezentacyjny PCS-xxx; terminal z sygnalizacją LED - więcej informacji...

Powyższe bloki funkcjonalne są połączone ze sobą separowanymi galwanicznie interfejsami komunikacyjnymi. Cała RSA może być połączona z innymi elementami SAS za pomocą optycznego łącza sieciowego. Moduły umieszczone są w kasecie 19” z magistralą typu LVDS.

Blok Akwizycji Sygnałów BAS może się składać z następujących typów modułów:

 • MWS-2xx - 32 wejścia dwustanowe - 4 niezależnie galwanicznie separowane grupy po 8 wejść ze wspólnym biegunem (-);  bez autodiagnostyki
 • MWS-4x6 - 48/64 wejść dwustanowych - 6/8 niezależnych galwanicznie separowanych grup po 8 wejść ze wspólnym biegunem (-);  bez autodiagnostyki. Dla MWS-4x6 dopuszczalny poziom napięcia wejściowego wynosi 24V lub 48V DC
 • MSS-2x6 - 12 wyjść sterujących, bez testowania załączenia wyjść, 0,25A/220V DC dla obciążenia rezystancyjnego
 • PJC-9xx - moduł jednostki centralnej (moduł komunikacyjny) inicjujący konfigurację pracy KWG-xxx, PCS-101, PCS-201, PCS-301, PCS-302 oraz zbierający zdarzenia z grupy modułów MWS-xxx, wysyłający sterowania do modułów MSS-xxx i przekazujący te dane do terminala KWG-xxx, PCS-101, PCS-201, PCS-301 oraz PCS-302
 • MZA-205 - moduł zasilacza wyposażony w dwa obwody zasilania – podstawowy i rezerwowy. Złącze konfiguracyjne RS-485
 • MZA-410 - moduł zasilacza wyposażony w jeden obwód zasilania. Złącze konfiguracyjne RS-485. Zasilacz może spełniać funkcje konwertera RS-485 - RS-LVDS. W kasecie BAS mogą równolegle pracować dwa takie zasilacze
 • MSG-701_v2 - modem sieci GSM/LTE [-]
Przykładowe urządzenie SO-52v11-SC1

SO-52v21-PMS (polowy moduł sygnalizacyjny)

Polowy moduł sygnalizacyjny (PMS) typu SO-52v21-PMS jest przeznaczony do lokalnego zbierania sygnałów o stanie urządzeń w polu stacji energetycznej lub w innej instalacji przemysłowej, lokalnej prezentacji tych sygnałów na zintegrowanym panelu prezentacyjnym, tworzenia i prezentacji odpowiednio zdefiniowanych sygnałów zbiorczych oraz przesyłanie ich do SSiN (Systemu Sterowania i Nadzoru). Funkcje te są realizowane autonomicznie i niezależnie od systemu zbierania i przetwarzania sygnałów przez systemy typu SCADA.

Powyższe sygnały są wyprowadzone bezpośrednio z urządzeń lub obwodów stacyjnych albo są wynikiem zdefiniowanych zależności między zbieranymi sygnałami. PMS wraz z odpowiednimi powiązania komunikacyjnymi może wchodzić w składa rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA), funkcjonującej w dowolnym systemie automatyki stacyjnej.

PMS jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Spełnia wymagania środowiskowe oraz wymagania dotyczące kompatybilności EMC, określone w odnośnych normach dla urządzeń oraz instalacji pracujących na stacji energetycznej.

SO-52v21-PMS jest wykonany jako urządzenie składające się z:

 • Bloku Akwizycji Sygnałów (BAS)
 • Panelu Sygnalizacji Diodowej (PSD)

BAS jest zintegrowany w jednej obudowie z PSD. Urządzenie może komunikować się z oddalonym koncentratorem za pomocą jednego lub kilku fizycznych interfejsów Ethernet w standardzie 100Base-TX lub 100Base-FX przeznaczonych do przesyłania danych do systemu zdalnego, a także do konfiguracji panelu. Możliwa jest konfiguracja łączy VLAN na zainstalowanych łączach Ethernet. Urządzenie posiada także łącze RS-485 oraz RS-232 do podłączenia innych urządzeń. Przy ich pomocy można również przeprowadzić konfigurację lub komunikację.

Typowy blok PSD polowego modułu sygnalizacyjnego SO-52v21-PMS posiada 72 diody sygnalizacyjne RGB, 3 dodatkowe diody sygnalizacyjne, 3 przyciski oraz stacyjkę.

Przykładowe urządzenie SO-52v21-PMS.
Na pierwszym planie Panel Sygnalizacji Diodowej, w głębi widok od strony modułów.

Schemat blokowy SO-52v21-PMS pokazano poniżej.

BAS oparty jest na specjalizowanych kartach z rodziny SO-52v21. W jego skład wchodzą:

 • mCU-xx-yy - karta CPU – realizująca komunikację z pozostałymi kartami w bloku BAS przez wewnętrzną magistralę szeregową, a także komunikację z zewnętrznym koncentratorem komunikacyjnym lub serwerem sygnalizacji awaryjnej. Karta dokonuje identyfikacji sygnałów dwustanowych doprowadzonych do poszczególnych złączy kart wejściowych a także sterowanie np. zew. syreną
 • mBI-xx-yy - karty sygnałów wejściowych; posiada standardowo 16 dwusta-nowych wejść o maks. napięciu we. 220 V DC.
 • mBO-xx-yy - karty sygnałów wyjściowych; wyjścia mogą być przeznaczone do włączania zew. sygnału dźwiękowego lub lampy alarmowej. Karta z 8 wyjściami posiada obciążenie: 220V DC/0,3A, 60V DC/0,7A, 30VDC/6A, 2230V AC/6A. Karta z 4 wyjściami posiada następujące obciążalności: 220V DC/5A, 230V AC/8A
 • mPS-xx-yy - karta zasilacza; realizuje zasilanie modułu SO-52v21-PMS napięciem 230/220V AC/DC. Zawiera także przekaźnik „Live”, służący do sygnalizacji poprawności lub nieprawidłowości pracy zasilacza i całego urządzenia.
Schemat blokowy urządzenia SO-52v21-PMS

W typowej konfiguracji BAS posiada 4 wejścia o obciążalności 5A/220V lub 8 wyjść o obciążalności 0,3A/220V.   [-]

SO-52PCS-500-xxxx (panel sygnlizacji awaryjnej)

Panele sygnalizacji awaryjnej są stosowane do sygnalizacji stanu sygnałów ostrzeżeń i alarmów w stacji energetycznej lub w innej instalacji przemysłowej niezależnie i autonomicznie od systemu zbierania i przetwarzania sygnałów typu SCADA.

Powyższe sygnały są wprowadzane bezpośrednio z urządzeń lub obwodów stacyjnych albo są wynikiem zdefiniowanych zależności między zbieranymi sygnałami. Opisywany sprzęt z rodziny SO-52PSC-500-xxxx wraz z rozwiązaniami programowymi i komunikacyjnymi może wchodzić w składa rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA), funkcjonującej w dowolnym systemie automatyki stacyjnej.

Urządzenia serii SO-52PSC-500-xxxx są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Spełniają wymagania środowiskowe oraz wymagania dotyczące kompatybilności EMC, określone w odnośnych normach dla urządzeń oraz instalacji pracujących na stacji energetycznej.

SO-52PCS-500-xxxx jest wykonywany w dwóch wariantach konstrukcyjno-funkcjonalnych: MASTER oraz EXTENSION.

Wariant SO-52PCS-500-Mxxx tzw. MASTER składa się z Bloku Akwizycji Sygnałów (BAS) oraz Panelu Sygnalizacji Diodowej (PCS). BAS jest zintegrowany w jednej obudowie z PCS. Panele typu MASTER mogą komunikować się z koncentratorem za pomocą jednego lub dwóch fizycznych interfejsów Ethernet w standardzie 100Base-TX lub 100Base-FX. Ponadto panele MASTER posiadają łącze RS-485 do ewentualnego połączenia paneli rozszerzeń typu EXTENSION. Schemat blokowy tego wariantu pokazany jest na rysunku obok.

Wariant SO-52PCS-500-Exxx tzw. EXTENSION nie posiada interfejsów sygnałów wejściowych w ramach BAS. Może on posiadać kanały komunikacji sieciowej w tym z możliwością konfiguracji kanałów VLAN. Moduł EXTENSION jest stosowany w aplikacjach, w których konieczna jest rozbudowa ilości sygnalizacji LED przy zachowaniu ilości sygnałów wejściowych, zainstalowanych w wariancie SO-52PCS-500-Mxxx. Panele EXTENSION mogą komunikować się z panelem MASTER za pomocą łącza RS-485. Panele te można także stosować w aplikacjach, w których wymagane jest oddzielenie modułu zbierającego sygnały wejściowe od modułów prezentacyjnych. Schemat blokowy tego wariantu pokazano obok, poniżej.

Obydwa warianty posiadają wewnętrzną magistralę komunikacyjną, umożliwiającą rozszerzenie wejść i wyjść poprzez zainstalowanie odpowiedniej karty. Każdy wariant posiada zatem kilka wersji wykonań w zależności od ilości wymaganych sygnałów LED, sygnałów wejściowych a także kanałów komunikacyjnych. Panel wizualizacyjny PCS składa się z 8, 16, 24, 32, 40 lub 48 diod RGB o regulowanej jasności świecenia. Są one umieszczone na płycie czołowej SO-52PCS-500-xxxx, w obudowie, w której zainstalowany jest BAS. W wariancie MASTER umieszczone są dodatkowo przyciski funkcjonalne do potwierdzania alarmów, inicjalizacji wewnętrznego testu oraz restartu panelu. Wariant EXTENSION zawiera jedynie przycisk do testowania.

Schemat blokowy dla wersji MASTER (SO-52PCS-500-Mxxx) **)
Schemat blokowy dla wersji EXTENSION (SO-52PCS-500-Exxx) **)

Panel w wariancie MASTER zawierający 8 diod LED RGB, 8 wejść dwustanowych na napięcie 220V DC oraz 3 wyjścia sterujące oraz kanały komunikacyjne ma oznaczenie SO-52PCS-500-M0808-x-x. **)

Przykładowe urządzenie SO-52PCS-500-M0808-x-x **), widok od frontu i od strony złączy

Panel w wariancie EXTENSION zawierający 8 diod LED RGB oraz kanały komunikacyjne ma oznaczenie SO-52PCS-500-E0800-x. **)

Przykładowe urządzenie SO-52PCS-500-E0800-x **), widok od frontu i od strony złączy

**) Poszczególne wykonania wariantów i wersji funkcjonalnej paneli centralnej sygnalizacji SO-52PCS-500-xxx modułów BAS zawiera klucz produktu.   [-]

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram