Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka stacji » Synchronizatory

Synchronizatory

SO-52v11-S (synchronizator)
SO-52v11-S-1 (kontroler synchronizmu wyłącznika)
SO-5431 (synchronizator)

KOLOR - niezalecane do stosowania   |   KOLOR - moduł/urzadzenie produkowane

SO-52v11-S

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Synchronizator SO-52v11-S jest specjalizowanym urządzeniem przeznaczonym do sterowania i kontroli procesu łączenia dwóch linii energetycznych. Jego zadaniem jest zabezpieczenie wyłącznika przed przepływem niedopuszczalnego prądu w chwili łączenia.

Synchronizator SO-52v11-S jest przeznaczony do realizacji funkcji synchronicznego załączania wyłączników w polach rozdzielni elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć. Urządzenie steruje wyłącznikiem z synchronizacją względem napięcia referencyjnego szyny lub pola. Na stacji energetycznej urządzenie może funkcjonować w układzie centralnej synchronizacji lub jako synchronizator polowy. Zaimplementowane, znormalizowane protokoły komunikacyjne pozwalają na pełną współpracę z systemami nadrzędnymi różnych producentów. Wyrób jest przeznaczony do realizacji aplikacji w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności dużego zapylenia, wilgoci i zakłóceń elektromagnetycznych.

Przykładowe urządzenie SO-52v11-S

SO-52v11-S-1 (kontroler synchronizmu wyłącznika)

Kontroler synchronizmu wyłącznika SO-52v11-S-1 jest przeznaczony do realizacji funkcji synchronicznego załączania wyłączników w polach rozdzielni elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć. Urządzeni steruje wyłącznikiem z synchronizacją względem napięcia referencyjnego szyny. Na stacji elektroenergetycznej urządzenie może funkcjonować w układzie centralnej synchronizacji lub jako synchronizator polowy.

Kontroler synchronizmu wyłącznika jest wykonany jako zespół modułów umieszczonych w zamkniętej obudowie typu 10”/6U. W zależności od typu pola liczba modułów wejść/wyjść dwustanowych może być inna. W minimalnej konfiguracji występuje jeden pakiet wejściowy MWS i jeden pakiet wyjściowy MSS. W obudowie mogą być umieszczone następujące typy modułów.

 • MPA-400 (moduł pomiarowo komunikacyjny)
 • MWS-208w.221 (moduł (y) wejść dwustanowych 220V DC)
 • MSS-328 (moduł (y) wyjść sterujących 5A/220V DC)
 • MSS-238 (moduł (y) wyjść sterujących 0,25A/220V DC)
 • MZA-410 (moduł zasilacza)

Moduł pomiarowo-komunikacyjny realizuje pomiary, obliczenia, niezbędne algorytmy sterowania, komunikację wewnętrzną z pozostałymi modułami synchronizatora oraz wymaganą komunikacją zewnętrzną. Łącza transmisyjne modułu umożliwia tworzenie redundantnej komunikacji z urządzeniem.
Kontroler może być wyposażony w terminal graficzny oraz dodatkowe pakiety wejść lub wyjść dwustanowych. 

Przykładowe urządzenie SO-52v11-S-1

SO-5431

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Synchronizator SO-5431 przeznaczony jest  do sterowania i kontroli procesu łączenia dwóch linii energetycznych.

Parametry, które podlegają kontroli:

 • wartość napięciu U1 i U2 w obu liniach
 • różnica napięcia między nimi
 • różnica faz napięć
 • różnica częstotliwości

Na podstawie kontrolowanych parametrów urządzenie podaje sygnał gotowości do połączenia obu linii. Podstawowym zadaniem układu jest generowanie impulsu załączającego dla wyłącznika w momencie spełnienia zdefiniowanych warunków amplitudowych, częstotliwościowych i fazowych obu mierzonych nap. przemiennych, które jednoznacznie identyfikują synchronizm sieci.
Warunki te określone są następująco:

 • napięcia U1 oraz U2 znajdują się w stanie energetycznym
 • rzeczywista różnica napięć, kąta przesunięcia fazowego i częstotliwości jest mniejsza od założonych

Zezwolenie na załączenie wyłącznika jest generowane tylko wtedy, gdy wszystkie warunki zostały spełnione jednocześnie.
Urządzenie SO-5431 zostało zastąpione przez SO-52v11-S 

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram