Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka w głębi sieci » Sterowniki automatyki

Sterowniki automatyki

APZ-20
SO-52v21
SO-52v21-AUT
SO-54SR-101-REK
SO-54SR-101-AUT
SO-54SR-111-REK
SO-54SR-122
SO-54SR-141
SO-54SR-301
SO-54SR-321 - Sterownik telemechaniki z funkcjami zabezpieczeń
USP-120-3 - Sterownik telemechaniki
USP-120-41-FBVR - Sterownik automatyki
USP-140 - Sterownik telemechaniki
USP-142 - Sterownik telemechaniki

APZ-20

APZ-20 to sygnalizator i analizator przepływu prądów zwarciowych. Poszerzony opis urządzenia znajduje sie w grupie
"Udządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN"

SO-52v21

Poszerzony opis urządzenia znajduje sie w grupie "Urządzenia > Automatyka stacji > Sterowniki"

SO-52v21-AUT

Przeznaczony do obsługi wnętrzowych i napowietrznych rozłączników SN. Integruje funkcje pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, sygnalizatora zwarć, sekcjonalizera i wielokanałowego rejestratora zakłóceń. Sterownik występuje w dwóch konfiguracjach sprzętowych i funkcjonalnych.

Konfiguracja 1 – z modułami „mAI-32-31” pozwalającymi na realizację przez jeden sterownik do trzech sygnalizatorów zwarć lub sekcjonalizerów i obsługę do kilkunastu łączników SN:

 • mCU-02-05 (jednostka centralna z modemem 3G)
 • mPS-11-91 (zasilacz 24V DC)
 • mBM-48-21 (moduł 16 wejść i 6 wyjść dwustanowych)
 • mAI-32-31 (moduł wejść analogowych, 1 wejście napięciowe, 4 wejście prądowe)

Konfiguracja 2 – z modułem „mCA-01-01” pozwalającym na realizację przez jeden sterownik jednego sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera i obsługę do kilkunastu łączników SN:

 • mCA-01-01 (jednostka centralna z modemem 3G i wejściami analogowymi – 3 wejście napięciowe, 4 wejście prądowe)
 • mPS-11-91 (zasilacz 24V DC)
 • mBM-48-21 (moduł 16 wejść i 6 wyjść dwustanowych)
Przykładowe urządzenie SO-52v21-AUT

SO-54SR-101-REK

Sterownik SO-54SR-101-REK przeznaczony jest do kompleksowej obsługi automatycznego wyłącznika napowietrznego THO-RC 27, GVR  lub innego. Posiada on funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze, telemechaniki, automatyk i wielokanałowego rejestratora zakłóceń. Sterownik wykonany jest w dedykowanej obudowie panelowej i zabudowywany został w przeznaczonym do wyłącznika RC 27, zespole sterowniczym. Cały zespół sterowniczy składa się z:

 • SO-54SR-101-REK (sterownika reklozera z funkcjami zabezpieczeniowymi)
 • IPR-002 (interfejsu pomiarowego)
 • MSG-610 lub MSG-411 (moduł komunikacyjny GPRS-APN)
 • akumulatora 24V DC wraz z układem ładowania
 • przycisków sterowania lokalnego
 • sygnalizacji stanu położenia wyłącznika w postaci diod
 • łączników krzywikowych (wybór trybu pracy, załączenie-odstawienie SPZ, praca na linii
 • wyłączników instalacyjnych
 • bezpieczników
 • listew zaciskowych
 • grzałki z regulatorem temperatury
Przykładowe urządzenie SO-54SR-101-REK

terownik reklozera SO-54SR-101-REK wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, modułem 8 diod sygnalizacyjnych oraz przycisku ZAŁ/WYŁ. Dodatkowo panel może być wyposażony w stacyjkę pracy lokalnej i zdalnej.

Komunikacja ze sterownikiem może odbywać się zarówno przez panel operatora jak i przez dedykowany program służący do konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych, podglądu nastaw, stanu wejść i wyjść oraz odczytywania pomiarów. Komunikacja ze sterownikiem, dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, odbywać się może lokalnie lub zdalnie.

Zasoby sterownika:

 • 16 wejść binarnych 24V DC
 • 12 wejść analogowych do pomiaru napięcia 0÷5V
 • 4 wyjścia sterujące 5A/230V AC lub 0,25A/20V DC

Sterownik reklozera SO-54SR-101-REK posiada też wbudowane programowo blokady, eliminujące możliwość sterowania zdalnego lub lokalnego w przypadku wystąpienia kolizji w wydawanych poleceniach, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo operacji.

Wewnętrzny dziennik zdarzeń przechowywany w pamięci sterownika umożliwia w trybie off-line ustalenie przyczyn wyłączenia i reakcji sterownika oraz współpracujących z nim pozostałych urządzeń zewnętrznych z dokładnością 1 ms. Wielokanałowy rejestrator zakłóceń (będący częścią oprogramowania) pozwala na analizę stanów awaryjnych i przyczyn ich powstawania a tym samym powoduje zwiększenie niezawodności pracy systemu.

SO-54SR-101-AUT

Sterownik SO-54SR-101-AUT z funkcją automatyki uproszczonej przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych typu THO. Integruje w sobie takie funkcje jak: pomiarowe, sterownicze, automatyki uproszczonej, telemechaniki i wielokanałowego rejestratora zakłóceń. Sterownik wykonany jest w dedykowanej obudowie panelowej i jest zabudowywany w szafce telemechaniki. Cały zespół sterowniczy składa się z:

 • SO-54SR-101-AUT (sterownika z funkcjami automatyki uproszczonej)
 • IPR-004 (interfejs pomiarowy)
 • MSG-610 (moduł komunikacyjny 3G)
 • akumulator 24V DC wraz z układem zasilania i ładowania
 • przyciski sterowania lokalnego
 • sygnalizacji stanu położenia wyłącznika w postaci diod na panelu operatorskim
 • łączników krzywikowych (wybór trybu pracy)
 • wyłączników instalacyjnych
 • bezpieczników
 • listew zaciskowych
 • grzałki z regulatorem temperatury
Przykładowe urządzenie SO-54SR-101-AUT (z lewej) oraz zabudowa szafki telemechaniki

Sterownik SO-54SR-101-AUT wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, modułem 8 diod sygnalizacyjnych oraz przycisków ZAŁ/WYŁ. Dodatkowo panel może być wyposażony w stacyjkę pracy lokalnej i zdalnej. Komunikacja ze sterownikiem może odbywać się zarówno przez panel operatora, jak i przez dedykowany program, służący do konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych, podglądu nastaw, stanu wejść i wyjść oraz odczytywania pomiarów. Komunikacja ze sterownikiem, dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, odbywać się może lokalnie lub zdalnie.

Wewnętrzny dziennik zdarzeń, przechowywany w pamięci sterownika, umożliwia w trybie off-line ustalenie przyczyn wyłączenia i reakcji sterownika oraz współpracujących z nim pozostałych urządzeń zewnętrznych z dokładnością 1 ms. Wielokanałowy rejestrator zakłóceń (będący częścią oprogramowania) pozwala na analizę stanów awaryjnych i przyczyn ich powstawania, a tym samym powoduje zwiększenie niezawodności pracy systemu.

SO-54SR-111-REK

Sterownik SO-54SR-111-REK posiada funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, automatyki oraz wielokanałowego rejestratora zdarzeń i przeznaczony jest do obsługi automatycznego wyłącznika napowietrznego reclozera THO-RC27. Sterownik zabudowany jest w zespole sterowniczym SRC-1 dedykowanym do wyłącznika THO-RS27. Sterownik SO-54SR-111-REK posiada dedykowaną obudowę panelową. Wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, modułu 8 diod sygnalizacyjnych, do którego można przypisać dowolny sygnał binarny z bazy sterownika, diod kontrolnych – „Praca” i „Błąd” oraz przycisków ZAŁ/WYŁ.

Sterownik SO-54SR-111-REK posiada następujące cztery porty komunikacyjne:

 • interfejs RS-232
 • interfejs RS-485
 • kanał szeregowy na łącze światłowodowe wielomodowe 650 µm lub 820 µm
 • Ethernet 10/100Base-TX
Przykładowe urządzenie SO-54SR-111-REK (z lewej panel operatora)
oraz tył urządzenia z zasobami

Sterownik wyposażony został w wielokanałowy rejestrator zakłóceń pozwalający na rejestrację oscylogramów wielkości analogowych, mierzonych jak i obliczanych, dwustanów odwzorowujących wejścia i wyjścia oraz stanów wewnętrznych samego sterownika. Rejestrator zakłóceń sterownika może być wyzwalany od pobudzenia, zadziałania lub sygnalizacji każdego z członów zabezpieczeń oraz od załączenia wyłącznika.

Sterownik posiada następujące zasoby:

 • 3 wejścia analogowe do pomiaru prądu z cewek Rogowskiego
 • 6 wejść analogowych do pomiaru napięcia
 • 16 wejść binarnych - 24V DC
 • 4 wyjścia sterujące - 8A/24V DC lub 0,25A/220V DC

Konfiguracja urządzenia odbywa się przez dedykowany firmowy program pConfig. Oprócz konfiguracji oprogramowanie umożliwia podgląd stanu pracy, podgląd bazy dwustanów i pomiarów, odczyt dziennika zdarzeń i rejestratora zakłóceń.

SO-54SR-122

Sterownik z funkcjami automatyki zabezpieczeniowej SO-54SR-122 przeznaczony jest do kompleksowej obsługi zespołów sterowniczych wyłączników napowietrznych i wnętrzowych różnych typów, pracujących w sieci SN. Sterownik integruje funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, automatyki, sterownicze, telemechaniki, i wielokanałowego rejestratora zakłóceń i rejestratora zdarzeń. Sterownik SO-54SR-122 posiada dedykowaną obudowę panelową. Wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, modułu 8 diod sygnalizacyjnych, do którego można przypisać dowolny sygnał binarny z bazy sterownika, diod kontrolnych – „Praca” i „Błąd” oraz przycisków ZAŁ/WYŁ. Sterownik SO-54SR-122, w zależności od wersji wykonania, posiada następujące porty komunikacyjne:

 • 2x interfejs RS-232
 • 2x interfejs RS-485 lub 1x RS-422
 • 1-Wire (jeden kanał)
 • Ethernet 10/100Base-TX
 • modem 4G
 • kanał lokalnej diagnostyki – RS-232
Przykładowe urządzenie SO-54SR-122 (z lewej panel operatora)
oraz tył urządzenia z zasobami

Pomiar napięć, w zależności od wersji wykonania sterownika, może być realizowany za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia. Pomiar prądów, w zależności od wersji wykonania sterownika, może być realizowany za pomocą cewek Rogowskiego o różnych współczynnikach przetwarzania lub sensora prądu.

Sterownik posiada następujące zasoby:

 • 3 wejścia analogowe do pomiaru prądu z cewek Rogowskiego
 • 6 wejść analogowych do pomiaru napięcia
 • 20 wejść binarnych - 24V DC
 • 4 wyjścia sterujące - 8A/24V DC, 0,25A/220V DC

Wejścia dwustanowe są dostosowane do potrzeb akwizycji sygnałów o napięciu nominalnym 24V DC, z układów i urządzeń typowo spotykanych w aplikacjach Smart Grid. Wyjścia dwustanowe standardowo przeznaczone są do realizacji sterowań w układach wykonawczych o napięciu 24V DC. Po ustaleniu z producentem wejścia i wyjścia dwustanowe mogą być przygotowane do pracy z innymi napięciami.

Sterownik został wyposażony w wielokanałowy rejestrator zakłóceń pozwalający na rejestrację oscylogramów wielkości analogowych mierzonych jak i obliczanych, dwustanów odwzorowujących wejścia i wyjścia oraz stanów wewnętrznych samego sterownika. Rejestrator może być wyzwalany od pobudzenia lub zadziałania każdego z członów zabezpieczeń oraz od załączenia wyłącznika.

SO-54SR-141

Sterownik polowy SO-54SR-141 dla wyłącznika wnętrzowego jest przeznaczony do:
 • eliminacji zakłóceń w sieci SN, wywołanych zwarciami doziemnymi i wielofazowymi
 • sterowania wyłącznikiem w trybie zdalnym i lokalnym
 • realizacji funkcji telemechaniki
 • koncentracji sygnałów
 • współpracy z systemami telemetrii, telesygnalizacji i telesterowania

...więcej o urządzeniu znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN

SO-54SR-301

Sterownik SO-54SR-301 realizuje wymagane funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe dla sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciowych w zakresie odczytu wejść dwustanowych, pomiarów prądów, napięć fazowych i detekcji zwarć w linii SN. Stany wszystkich wejść, wartości pomiarów oraz sygnalizacja zwarć są przesyłane zdarzeniowo lub mogą być odczytywane cyklicznie przez system nadzoru SCADA.

...więcej o sterowniku znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN

SO-54SR-321 - Sterownik telemechaniki z funkcjami zabezpieczeń

Sterownik SO-54SR-321 realizuje wymagane funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe dla sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciowych w zakresie odczytu wejść dwustanowych, pomiarów prądów, napięć fazowych i detekcji zwarć w linii SN. Stany wszystkich wejść, wartości pomiarów oraz sygnalizacja zwarć są przesyłane zdarzeniowo lub mogą być odczytywane cyklicznie przez system nadzoru SCADA.

...więcej o sterowniku znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN

USP-120-3 - Sterownik telemechaniki

Niezalecany do stosowania w nowych opracowaniach
Zastąpiony przez: USP-140

Sterownik obiektowy USP-120-3 przystosowany jest do realizacji funkcji telemechaniki w technologii Smart Grid. Jego przeznaczeniem jest zbieranie stanów oraz realizacja sterowań w obiektach i urządzeniach pracujących w głębi sieci elektroenergetycznej. Sterownik może też być montowany w szafkach napędów rozłączników napowietrznych SN, będąc wtedy elementem rozproszonego zespołu telesterowania i telesygnalizacji.

Sterownik USP-120-3 przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35 mm. Wszystkie interfejsy dostępne są z przodu obudowy. Podstawowym komponentem sterownika USP-120-3 jest wysokowydajna jednostka centralna zawierająca procesor dwurdzeniowy. Wszystkie zapisy związane z działaniem sterownika, stanem transmisji, diagnostyką, umieszczane są w dzienniku zdarzeń. USP-120-3 posiada następujące zasoby komunikacyjne:

 • 1x łącze Ethernet TP10/100
 • 2x interfejs RS-232
 • 2x interfejs RS-485
 • 1x kanał interfejsu 1-Wire
 • 1x interfejs RS-232 serwisowy (przeznaczony do diagnostyki) 
Przykładowe urządzenie USP-120-3

USP-120-41-FBVR - Sterownik automatyki

Sterownik automatyki USP-120-41-FBVR przeznaczony jest do obsługi podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatora SN/nN. Urządzenie realizuje automatykę FBVR (Frequency Based Voltage Regulation).

Zespół FBVR składa się ze:

 • sterownika USP-120-41-FBVR rezlizującego funkcje pomiarowo-decyzyjne
 • sensorów poziomów napięcia u odbiorcy
 • podobciązeniowego przełącznika zaczepów OLTC (On-Load Tab Charger)
 • mediów komunikacyjnych z systemem Scada oraz między wybranymi elementami systemu

Automatyka FBVR jest elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (SmartGrid). Sterownik USP-120-41-FBVR umożliwia monitorowanie częstotliwości napięcia zasilającego, co pozwala wykryć odchyłki częstotliwości od wartości znamionowej. Zaburzenia częstotliwości wynikają z deficytu lub nadwyżki mocy w systemie. Moc pobierana przez użytkownika zależna jest od napięcia. Wykorzystując tę zależność, możliwa jest regulacja przekładni transformatora pozwala to na zmniejszenie lub zwiększenie poboru mocy. Sterownik realizuje funkcje pomiarowo-decyzyjne w oparciu o dostarczone sygnały prądowe i napięciowe. Ponadto realizuje komunikację z sensorami nap. na końcu linii oraz systemem nadrzędnym Scada. Odchyłka częstotliwości utrzymująca się przez zadany czas powoduje pobudzenie funkcjonalności zmiany zaczepu. Regulacja napięcia odbywa się przez wysłanie żądania zmiany zaczepu do sterownika przełącznika zaczepów OLTC.

Przykładowe urządzenie USP-120-41-FBVR

Sterownik może pracować w lokalnych lub rozległych sieciach GPRS/UMTS i/lub Ethernet. Możliwa jest również konwersja protokołów na inny wymagany do komunikacji z systemem nadrzędnym lub urządzeniem.

Sterownik USP-120-41-FBVR realizuje funkcje uwierzytelnienia poleceń sterujących, zgodnie z normą IEC 62351-1:2007 wraz z rozszerzeniem PN-EN 62351-3:2013.

Sterownik USP-120-41-FBVR wyposażony jest w:

 • 16 wejść dwustanowych
 • 4 wyjścia dwustanowe służące do realizacji sterowań
 • 3 wejścia napięciowe do pomiarów w zakresie 0÷300V AC
 • 4 wejścia prądowe do pomiarów w zakresie 0÷1A AC
 • 2 kanały RS-232
 • 2 kanały RS-485
 • kanał Ethernet w standardzie 100Base-TX
 • kanał 1-Wire
 • kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • modem 2G/3G GSM z możliwością obsługi dwóch kart SIM

Wyposażenie modemu w podwójną kartę SIM daje możliwość realizacji telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów. Do interfejsów zewnętrznych sterownika możliwe jest podłączenie dowolnego modemu, obsługującego transmisję w standardzie GSM/GPRS/UMTS, CDMA lub standardach dedykowanych np. TETRA czy DMR. Sterownik umożliwia obsługę dwóch dowolnych modułów komunikacyjnych.

USP-140 - Sterownik telemechaniki

Sterownik telemechaniki USP-140 przeznaczony jest do realizacji funkcji telemechaniki, wynikającej z potrzeb technologii Smart Grid obejmujących zbieranie stanów oraz realizację sterowań w obiektach i urządzeniach pracujących w głębi sieci elektroenergetycznej. W szczególności, sterownik może pracować jako element rozproszonych zespołów telesygnalizacji i telesterowania, instalowanych w szafach napędów rozłączników napowietrznych SN.

USP-140 posiada następujące kanały transmisyjne:

 • Ethernet (2 łącza) w standardzie TP10/100 do komunikacji z systemem nadrzędnym i konfiguracji
 • RS-232 (1 kanał)
 • RS-485 (1 kanał)
 • 1-Wire (1 kanał)
 • RS-232 dla celów serwisowych

Sterownik posiada wbudowany wewnętrzny układ modemowy, realizujący transmisję w technologiach GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+ oraz LTE. Układ modemowy ma możliwość obsługi dwóch kart SIM, dzięki czemu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Przykładowe urządzenie USP-140

Dla potrzeb telemechaniki i zbierania stanów z obiektu, sterownik posiada 15 wejść binarnych oraz 4 wyjścia binarne do realizacji sterowań. Na dowolne wejście binarne mogą być wyprowadzone sygnały dające informację o stanie rozłącznika, sygnalizacji zadziałania zabezpieczenia, otwarcia drzwi szafki oraz wiele innych. A za pomocą wyjść binarnych można np. realizować wysterowanie przekaźnika napędu łącznika, zdjęcie blokady sterowania i inne operacje wymagające załączania członów wykonawczych.

Urządzenie USP-140 produkowane jest w metalowej obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm.

USP-142 - Sterownik telemechaniki

Sterownik telemechaniki USP-142 przeznaczony jest do realizacji funkcji telemechaniki, wynikającej z potrzeb technologii Smart Grid obejmujących zbieranie sygnałów. W szczególności, sterownik może pracować jako element rozproszonych zespołów telesygnalizacji, instalowanych w szafach telemachaniki na stacji SN/nN.

USP-142 posiada następujące kanały transmisyjne:

 • Ethernet w standardzie 100Base-TX do komunikacji z systemem nadrzędnym i konfiguracji
 • RS-485 (1 kanał)
 • RS-232 dla celów serwisowych

Dla potrzeb telemechaniki i zbierania stanów z obiektu sterownik posiada 
10 wejść binarnych, które są dostosowane do sygnałów o napięciu 24V DC. Zostały one wyprowadzone na złączu X1. Na dowolne wejście binarne mogą być wyprowadzone sygnały pochodzące z układów i urządzeń spotykanych w aplikacja Smart Grid.

Urządzenie USP-142 produkowane jest w metalowej obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm

Przykładowe urządzenie USP-142

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram