Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Transmisja danych » Modemy GSM/GPRS/UMTS/LTE

Modemy GSM/GPRS/UMTS/LTE

KOLOR - niezalecane do stosowania     |    KOLOR - moduł/urzadzenie produkowane

MSG-001

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Modem MSG-001 jest przeznaczony do komunikacji w standardzie GSM/GPRS. Może pracować na częstotliwości GSM 850/900/1800/1900 MHz. Maksymalna prędkość przesyłu danych wynosi 85,6 kbps. Modem może być sterowany z komputera rozkazami zgodnymi ze standardem AT. Konfiguracja modemu zapamiętana jest w pamięci nieulotnej NVRAM.

Modem MSG-001 standardowo występuje w formacie karty 6U jako pakiet systemu SYNDIS. Karta modemu wyposażona jest dodatkowo w złącze kanału transmisji RS-232, diody sygnalizacyjne, przycisk Reset oraz gniazdo anteny GSM (SMA a jako dodatek gniazdo typu FME). Tylne złącze modułu jest złączem zasilania.

Przykładowe urządzenie MSG-001

MSG-3xx

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł komunikacyjny MSG-3x1 to specjalizowany modem, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GPRS/GSM do dowolnych urządzeń, nie obsługujących autonomicznie standardów GPRS/GSM.

Natomiast MSG-302 jest rozwiązaniem sprzętowym identycznym jak MSG-3x1, a różnica polega na zastosowaniu innego oprogramowania oraz na nieco innej zasadzie działania. MSG-302 pełni rolę specjalizowanego modemu z funkcją lokalnego koncentratora MODBUS po magistrali LVDS i RS dla pakietów obiektowych produkcji MIKRONIKA. Modem tworzy tzw. bazę sygnałów dwustanowych, pomiarów analogowych oraz sterowań dwustanowych, na podstawie pakietów obiektowych wysyłanych przez urządzenia z użyciem magistrali LVDS.

Do MSG-3xx można podłączyć dowolne urządzenie posiadające interfejs RS-232, RS-485 lub RS-LVDA.

Moduł komunikacyjny MSG-3xx wykonany jest w postaci karty montowanej w kasecie. Występuje w wersji 3U (MSG-301, MSG-302) lub 6U (MSG-311).

Przykładowe urządzenie MSG-301

MSG-4x1

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł komunikacyjny MSG-4x1 to specjalizowany modem, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GPRS/GSM do dowolnych urządzeń, nie obsługujących autonomicznie standardów GPRS/GSM.

Od strony obiektowej komunikacja z MSG-4x1 odbywa się przez łącza RS-485 oraz RS-232. Dodatkowo moduł wyposażony jest w łącze sieci Ethernet. Od strony sieci GPRS łączność z modułem realizowana jest z użyciem protokołu TCP/IP lub UDP. MSG-4x1 jest wyposażony w 3 wejścia oraz 1 wyjście dwustanowe. Wejścia dwustanowe są aktywowane napięciem 24V DC i służą do aktywacji sygnałów z zewnętrznych obiektów, takich jak: otwarcie drzwi, stan centralki alarmowej lub stan innego czujnika wyposażonego w interfejs dwustanowy. Stany tych sygnałów mogą być wysyłane jako SMS-y, odczytane zdalnie w protokole MODBUS lub DNP 3.0 przez sieć GSM lub też lokalnie przez łącze Ethernet bądź serwisowe RS-232.

Moduł MSG-4x1 składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

 • części transmisyjnej (realizującej przesył danych wykorzystując GPRS)
 • separowanych galwanicznie łączy RS-232 i RS-485
 • separowanego galwanicznie bloku wejść/wyjść dwustanowych
 • zasilacza

Moduł MSG-4x1 wykonany jest w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm

Przykładowe urządzenie MSG-401

MSG-5x2

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł komunikacyjny MSG-5x2 to specjalizowany modem, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GPRS/GSM do dowolnych urządzeń, nie obsługujących autonomicznie standardów GPRS/GSM.

Od strony obiektowej moduł MSG-5x2 umożliwia transmisję z wykorzystaniem dwóch łączy szeregowych RS-232 oraz łącze Ethernet. Łącza szeregowe służą do podłączenia liczników energii elektrycznej oraz zabezpieczeń cyfrowych. Na zewnątrz łączność MSG-5x2 jest realizowana przez sieć GPRS z wykorzystaniem protokołu TCP/IP lub UDP. Urządzenie MSG-5x2 w sieciach GPRS i Ethernet pracuje jako konwerter protokołów MODBUS, DNP 3.0, IEC 60870-5-101 oraz IEC 60870-5-104.

Moduł MSG-5x2 składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

 • części transmisyjnej (realizującej przesył danych wykorzystując GPRS)
 • dwóch separowanych galwanicznie łączy RS-232
 • zasilacza

Moduł MSG-5x2 wykonany jest aluminiowej obudowie przystosowanej do montażu natablicowego

Przykładowe urządzenie MSG-512

MSG-6xx

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Bardziej szczegółowe informacje na temat modułu komunikacyjnego MSG-6xx znaleźć można w grupie urządzeń:  Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Telemechanika w stacjach OZE

MSG-701_v2

Bardziej szczegółowe informacje na temat modułu komunikacyjnego MSG-701_v2 znaleźć można w grupie urządzeń:  Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Telemechanika w stacjach OZE

MZN-101

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł komunikacyjny MZN-101 to specjalizowany modem, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GSM/GPRS dowolnych urządzeń, nie posiadających autonomicznie takiej funkcjonalności.

Od strony obiektowej moduł MZN-101 umożliwia transmisję z wykorzystaniem separowanego galwanicznie kanału RS-485 lub pętli prądowej CL. Tego typu łącza mogą być użyte do podłączenia dowolnego urządzenia posiadającego łącze szeregowe, takie jak liczniki energii elektrycznej, liczniki wody itp. Łączność z MZN-101 od strony sieci GPRS realizowana jest w protokołach sieciowych TCP/IP lub UDP.

Moduł komunikacyjny MZN-101 posiada także możliwość samodzielnego odczytu liczników i gromadzenia danych w wewnętrznej nieulotnej pamięci. Standardowo obsługuje liczniki komunikujące się przy wykorzystaniu protokołu IEC62056-21:2002. Wykorzystując interfejs RS-485, można podłączyć do 32 liczników, a za pomocą pętli prądowej CL można obsłużyć maksymalnie 4 urządzenia

Przykładowe urządzenie MZN-101

MZN-101 może też pełnić funkcję koncentratora danych licznikowych. Zgromadzone dane mogą być odczytywane zdalnie przez łącze GPRS lub lokalnie przez złącze serwisowe z użyciem protokołu MODBUS lub DNP 3.0.

MZN-101 jest wyposażony w 2 wejścia dwustanowe oraz 1 wyjście dwustanowe. Dzięki wejściom dwustanowym można dodatkowo zbierać sygnały z obiektów zewnętrznych. Umożliwia to kontrolowanie np. stanu otwarcia dowolnych drzwi, stanu centralki alarmowej lub dowolnego czujnika, posiadającego interfejs dwustanowy. Natomiast wyjście dwustanowe służy do generowania parametryzowanego impulsu synchronizacji czasu w zewnętrznych urządzeniach.

Urządzenie posiada też łącze serwisowe RS-232, pracujące w protokole MODBUS.

Moduł MZN-101 wykonany jest w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm.

MZN-102

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł komunikacyjny MZN-102 to specjalizowany modem, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GPRS/GSM dowolnych urządzeń, nie posiadających autonomicznie takiej funkcjonalności.

Od strony obiektowej moduł MZN-102 umożliwia transmisję z wykorzystaniem separowanego galwanicznie kanału RS-485 lub pętli prądowej CL. Łączność z modułem MZN-102 od strony sieci GPRS realizowana jest w protokołach sieciowych TCP/IP lub UDP.

MZN-102 zawiera także możliwość obsługi specjalizowanego protokołu ANT. Został on opracowany przez MIKRONIKĘ, w celu zdalnego odczytu urządzeń posiadających obsługę protokołów nieodpornych na cechy kanałów o dużym stopniu niepewności (kanały radiowe, GPRS, CSD – przesył danych w kanałach rozmównych w sieciach GSM, PLC – przesył danych w sieciach energetycznych NN).

Przykładowe urządzenie MZN-102

MZN-102 jest wyposażony w 2 wejścia dwustanowe oraz 1 wyjście dwustanowe. Dzięki wejściom dwustanowym można dodatkowo zbierać sygnały z obiektów zewnętrznych. Umożliwia to kontrolowanie np. stanu otwarcia dowolnych drzwi, stanu centralki alarmowej lub dowolnego czujnika, posiadającego interfejs dwustanowy. Natomiast wyjście dwustanowe służy do generowania parametryzowanego impulsu synchronizacji czasu w zewnętrznych urządzeniach.

Moduł MZN-102 wykonany jest w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm.

MZN-301

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł komunikacyjny MZN-301 to uniwersalny modem E-GSM/GPRS. Umożliwia transmisję danych przez sieci dowolnych operatorów w pasmach 850/900/1800/1900 MHz zgodnie ze specyfikacją 3GPP. MZN-301 w sieciach GPRS pracuje jako serwer TCP lub UDP. Adres IP modułu określa zainstalowana w nim karta SIM. Usługa serwera uruchamiana jest automatycznie, zgodnie z konfiguracją, po każdym restarcie modułu.

Moduł MZN-301 posiada trzy separowane galwanicznie interfejsy szeregowe
RS-485, CL i RS-232,
 które są przeznaczone do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w ww. łącza. Interfejs RS-485 może obsłużyć maksymalnie 32 urządzenia, pętla prądowa CL do 4 urządzeń, natomiast przez RS-232 można komunikować się z jednym urządzeniem.

Przykładowe urządzenie MZN-301

Moduł umożliwia zdalny odczyt liczników energii elektrycznej, wody, gazu oraz innych urządzeń posiadających port szeregowy wymienionych wyżej standardów. Dane przesyłane są za pośrednictwem sieci GSM do systemu nadrzędnego.

MZN-301 jest wyposażony w 2 wejścia dwustanowe oraz 1 wyjście dwustanowe. Dzięki wejściom dwustanowym można dodatkowo zbierać sygnały z obiektów zewnętrznych. Umożliwia to kontrolowanie np. stanu otwarcia dowolnych drzwi, stanu centralki alarmowej lub dowolnego czujnika, posiadającego interfejs dwustanowy. Stany tych sygnałów mogą być odczytane zdalnie w protokole MODBUS przez GPRS, lokalnie przez łącze serwisowe RS-232 lub przesłane jako SMS. 

SO-5516-S1

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł komunikacyjny SO-5516-S1 przeznaczony jest do obsługi liczników energii elektrycznej przez łącze GSM. Standardowo SO-5516-S1 współpracuje z licznikami wyposażonymi w protokół komunikacyjny IEC 1142. Wykorzystywany jest do tego celu interfejs RS-CLO lub zamiennie RS-485. Przy użyciu RS-CLO maksymalnie może być obsłużonych do 4 liczników, a wykorzystując RS-485 można obsługiwać do 32 liczników.

Podstawowym zadaniem modułu jest kontrola pracy liczników. Nadzorowany jest zanik zasilania, zaniki faz, brak komunikacji z licznikiem. Po wystąpieniu takiego zdarzenia generowana jest informacja tekstowa, wysyłana SMS-em do uprawnionych użytkowników. Dodatkowo moduł udostępnia przezroczyste połączenie z licznikiem przez modem GSM/CSD.

Moduł SO-5516-S1 posiada dwa wejścia oraz jedno wyjście dwustanowe. Wejścia dwustanowe wykorzystywane są do sygnalizacji otwarcia drzwi szafki lub do kontroli antywłamaniowej. Natomiast wyjście dwustanowe jest przeznaczone do synchronizacji liczników energii elektrycznej za pomocą parametryzowanego impulsu.

Moduł posiada obudowę przeznaczoną do montażu na szynie DIN 35 mm.

SO-5516-S2

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Głównym zadaniem modułu komunikacyjnego SO-5516-S2 jest utrzymywanie łączności z siecią GSM i wysyłanie wiadomości SMS otrzymywanych z urządzeń podrzędnych.

Moduł wyposażony jest w interfejs RS-485 do którego można podłączyć maksymalnie 10 urządzeń. Transmisja między modułem a urządzeniami podrzędnymi odbywa się za pomocą protokołu MODBUS. Oprócz nadzorowania urządzeń podrzędnych, moduł SO-5516-S2 wysyła SMS-y z informacjami o błędach i nieprawidłowościach wykrytych w ich działaniu. Moduł wyposażony jest w wejścia dwustanowe, które mogą być wykorzystane do kontroli dostępu (np. sygnalizacja otwarcia drzwi szafki montażowej).

Moduł posiada obudowę przeznaczoną do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SO-5516-S2

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram