Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka stacji » Zabezpieczenia SN

Zabezpieczenia SN

SO-52v11-eMTZR

Zabezpieczenie cyfrowe z funkcją serownika pola SO-52v11-eMTZR przeznaczone jest do ochrony dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej średnich napięć. Wykorzystywane jest do kompleksowej obsługi wyłącznika i integruje w sobie następujące funkcje:

 • pomiarowe
 • zabezpieczeniowe
 • sterownicze
 • telemechaniki
 • automatyk
 • wielokanałowego rejestratora zakłóceń

Możliwości urządzenia pozwalają na wykrycie prądów zwarciowych, ich likwidację dzięki możliwości sterowania wyłącznikiem jak również ponowne załączenie linii dzięki automatyce SPZ. Wielokanałowy rejestrator zakłóceń zapamiętuje wszelkie niezbędne dane potrzebne do późniejszej analizy przebiegu zdarzeń zakłóceniowych w sieci.

Zabezpieczenie cyfrowe z funkcją sterownika SO-52v11-eMTZR ma konstrukcję modułową.

 • MPA (moduł pomiarowo–komunikacyjny)
 • MZA (zasilacz)
 • MWS (moduł wejść dwustanowych)
 • MSS (moduł sterowań i sygnalizacji)
 • KWG (terminal graficzny)

Moduł pomiarowo–komunikacyjny (MPA) odpowiedzialny jest za wykonywanie pomiarów prądów i napięć oraz realizację komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami lub innymi systemami. Moduł ten zawiera też 4 szybkie wyjścia przekaźnikowe o dużej mocy, przeznaczone do bezpośredniego sterowania obwodów cewek wyłączników.

Moduł wejść dwustanowych (MWS) jest odpowiedzialny za rejestrację zdarzeń. Wykrywa zmiany stanów lub nalicza impulsy. Moduł posiada maksymalnie 32 wejęcia dwustanowe lub impulsowe o poziomach napięcia wejściowego 220V DC, 110V DC lub zamiennie 24V DC.

Moduł sterowań i sygnalizacji (MSS) odpowiada za realizację sterowań i sygnalizacji z wykorzystaniem pomocniczego napięcia sterującego o wartości do 220V DC, podawanego na obwody wykonawcze za pomocą przekaźników wbudowanych w moduł. Moduł MSS-2xx posiada 12 wyjść sterowniczych (lub sygnalizacyjnych). Wszystkie przekaźniki są całkowicie separowane od siebie, oba zaciski wyprowadzone są na złącza obiektowe umieszczone na elewacji modułu.

Zasilacz (MZA) dostarcza wszystkich napięć stałych zasilających wszystkie moduły urządzenia.

Terminal (KWG) składa się z dużego wyświetlacza graficznego ze zintegrowanym panelem dotykowym oraz panelem sygnalizacji diodowej.

Przykładowe urządzenie SO-52v11-eMTZR (bez terminala KWG)

SO-54SR-101-REK

Sterownik reklozera SO-54SR-101-REK przeznaczony jest do kompleksowej obsługi automatycznego wyłącznika napowietrznego RC 27. Poszerzony opis urządzenia znajduje sie w grupie "Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Sterowniki automatyki".

SO-54SR-111-REK

Sterownik reklozera SO-54SR-111-REK przeznaczony jest do kompleksowej obsługi automatycznego wyłącznika napowietrznego RC 27. Poszerzony opis urządzenia znajduje sie w grupie "Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Sterowniki automatyki".

SO-54SR-122

Sterownik SO-54SR-122 z funkcjami automatyki zabezpieczeniowej przeznaczony jest do kompleksowej obsługi zespołów sterowniczych wyłączników napowietrznych i wnętrzowych. Poszerzony opis urządzenia znajduje się w grupie "Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Sterowniki automatyki".

SO-54SR-141

Sterownik polowy SO-54SR-141 posiada funkcje zabezpieczenia i jest przeznaczony dla wyłącznika wnętrzowego. Sterownik SO-54SR-141 umożliwia sterowanie wyłącznikiem zdalnie, z systemu dyspozytorskiego SCADA lub lokalnie, za pomocą przycisków i ekranu dotykowego LCD. Jednocześnie, dzięki wbudowanym programowo blokadom, zapewnia bezpieczeństwo obsługi, eliminując możliwości sterowania w przypadku wystąpienia kolizji wydawanych poleceń.

Sterownik przeznaczony jest do:

 • eliminacji zakłóceń w sieci SN wywołanych zwarciami doziemnymi i wielofazowymi
 • sterowania wyłącznikiem w trybie zdalnym i lokalnym
 • realizacji funkcji telemechaniki
 • koncentracji sygnałów
 • współpracy z systemami telemetrii, telesygnalizacji i telesterowania

Sterownik polowy SO-54SR-141 jest instalowany w dedykowanym dla danego wyłącznika wnętrzowego zespole sterowniczym, na który składają się:

 • SO-54SR-141 (sterownik z funkcjami zabezpieczenia)
 • panel graficzny LCD zintegrowany ze sterownikiem SO-54SR-141
 • MSG-61x (moduł komunikacyjny GPRS/UMTS-APN)
 • bateria akumulatorów 24V DC z układem ładowania
 • grzałka i regulator temperatury
 • wentylator z regulatorem (dodatek)
 • przyciski sterownicze z sygnalizacją stanu położenia wyłącznika
 • łączniki krzywkowe (wybór trybu pracy, do- oraz odstawianie SPZ, praca na linii PPN (dodatek))
 • wyłączniki instalacyjne
 • bezpieczniki
 • listwy zaciskowe

Łączność z systemem nadzoru typu SCADA może się odbywać z wykorzystaniem łączności radiowej różnego rodzaju np. GPRS/UMTS-APN, TETRA, CDMA2000, DMR lub łączy stałych.

Sterownik SO-54SR-141 wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, dodatkowy moduł 8 diod sygnalizacyjnych oraz przyciski ZAŁ/WYŁ. Komunikacja ze sterownikiem może odbywać się zarówno przez panel graficzny, jak i przez dedykowany program służący do konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych, podglądu i zmian nastaw, stanu wejść i wyjść oraz odczytywania pomiarów. 

Przykładowy przód i tył urządzenia SO-54SR-141

SO-54SR-301

Sterownik SO-54SR-301 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych pracujących w głównych ciągach lub na liniach odpływowych sieci SN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.
SO-54SR-301 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • kanał 1-Wire
 • kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GPRS/UMTS/LTE

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 3 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 4 prądów (3 prądów fazowych oraz prądu 3I0 z układu Holmgreena, za pomocą przekładników prądowych)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 16 wejść do zbierania stanów z obiektu
 • 4 wyjścia dwustanowe do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-301 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem SCADA w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SO-54SR-301

SO-54SR-321

Sterownik SO-54SR-321 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych pracujących w głównych ciągach lub na liniach odpływowych sieci SN oraz rozłączników wnętrzowych pracujących na stacjach SN/nN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-321 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GPRS/UMTS/LTE

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 3 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 4 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 16 wejść do zbierania stanów z obiektu
 • 4 wyjścia do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-321 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem Scada w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SO-54SR-321

SO-54SR-321-WL

Sterownik SO-54SR-321-WL przeznaczony jest do kompleksowej obsługi zespołów sterowniczych wyłączników napowietrznych i wnętrzowych różnych typów, pracujących w sieci. Urządzenie integruje funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, automatyki, sterownicze, telemechaniki i wielokanałowego rejestratora zakłóceń i rejestratora zdarzeń.

SO-54SR-321-WL składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 10/100TP
 • 2x kanał RS-485
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GSM/GPRS/EDGE/HSPA+/UMTS/LTE

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 3 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 3 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A lub 1,875mV/1A albo sensora prądu o współczynniku przetwarzania 0,75mV/1A – zależnie od wersji wykonania)

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 16 wejść do zbierania stanów z obiektu
 • 4 wyjścia do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-321-WL dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem Scada w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Do sterownika, z wykorzystaniem interfejsu szeregowego RS-485, można podłączyć zewnętrzny panel operatorski zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD.

Rejestrator zdarzeń jest dziennikiem dostępnym z poziomu programu konfiguracyjnego pConfig jak i systemu dyspozytorskiego. W dzienniku odnotowywane są wszystkie zdarzenia związane z nadzorowanym obiektem.

Rejestrator zakłóceń pozwala na rejestrację oscylogramów wielkości analogowych zarówno mierzonych jak i obliczanych, dwustanów odwzorowujących wejścia i wyjścia oraz stanów wewnętrznych samego sterownika. Rejestrator zakłóceń może być wyzwalany od pobudzenia lub zadziałania każdego z członów zabezpieczeniowych oraz załączenia wyłącznika.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SO-54SR-321-WL

SO-54SR-351

Sterownik SO-54SR-351 przeznaczony jest do obsługi stacji transformatorowych i złączy kablowych SN/nN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizujące zadania sygnalizatora zwarć. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze i komunikacyjne, a także pełni funkcję rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-351 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 1x kanał RS-485
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 3 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 3 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 16 wejścia do zbierania stanów z obiektu

Standardowo sterownik SO-54SR-351 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SO-54SR-351

SO-54SR-401

Sterownik SO-54SR-401 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych pracujących w głównych ciągach lub na liniach odpływowych sieci SN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.
SO-54SR-401 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GPRS/UMTS/LTE

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 6 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 8 prądów (za pomocą przekładników prądowych o stronie wtórnej 1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 32 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 8 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-401 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem Scada w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SO-54SR-401

SO-54SR-421

Sterownik SO-54SR-421 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN, a także niezależnych sygnalizatorów zwarć. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-421 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GPRS/UMTS/LTE

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 6 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 8 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 32 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 8 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-421 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem Scada w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm

Przykładowe urządzenie SO-54SR-421

SO-54SR-424

Sterownik SO-54SR-424 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN, a także niezależnych sygnalizatorów zwarć. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-424 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 6 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 6 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 48 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 12 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-424 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SO-54SR-424

SO-54SR-501

Sterownik SO-54SR-501 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych pracujących w głównych ciągach  lub na liniach odpływowych sieci SN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-501 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 9 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 12 prądów (za pomocą przekładników prądowych o stronie wtórnej 1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 48 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 12 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-501 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przykładowe urządzenie SO-54SR-501

SO-54SR-521

Sterownik SO-54SR-521 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN, a także niezależnych sygnalizatorów zwarć. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-521 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • modem 4G
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 9 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 9 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A, 1,875mV/1A lub sensora prądu o współczynniku przetwarzania 0,75mV/1A – zależnie od wersji wykonania)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 48 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 12 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-521 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm

Przykładowe urządzenie SO-54SR-521

SO-54SR-524

Sterownik SO-54SR-524 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN, a także niezależnych sygnalizatorów zwarć. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-524 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x kanał 1-Wire – jeżeli wersja sterownika go przewiduje

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 9 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 9 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 64 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 16 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-524 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. 

Przykładowe urządzenie SO-54SR-524

APZ-20

Urządzenie APZ-20 jest analizatorem i sygnalizatorem przepływu prądów zwarciowychPrzeznaczony jest do zastosować w sieci Smart GRID. Instalowany jest w wybranych punktach sieci SN jest niezależnym układem detekcji prądów zwarciowych. Pracuje w oparciu o układ pomiaru trzech prądów i trzech napięć fazowych. APZ-20 współpracuje z modułami FDIR. Może być instalowany na słupach, na których nie ma rozłączników np. na odejściach linii SN. W skład kompletnego sygnalizatora APZ-20 wchodzą:

 • sensor pomiarowy SP-1
 • sterownik SO-54SR-301 zabudowany w szafce nadzoru, z układem zasilania gwarantowanego
 • transformator SN/nN
 • ograniczniki przepięć SN
 • konstrukcja mocująca na dowolny słup SN

APZ-20 można również zastosować jako element doposażenia obiektu z rozłącznikiem sterowanym radiowo nie posiadającym układu detekcji przepływu prądów zwarciowych. Głównym elementem zestawu APZ-20 jest sterownik SO-54SR-301, który integruje w sobie funkcje pomiarowe, telemechaniki i automatyki zabezpieczeniowej. Posiada on cztery banki nastaw oraz wielokanałowy rejestrator zakłóceń. Łączność z systemem Scada jest realizowana z wykorzystaniem dowolnej sieci – GPRS/UMTS/LTE-APN w standardowych protokołach komunikacyjnych. Modem 2G/3G/4G jest integralną częścią sterownika. Sterownik przystosowany jest również do podłączenia zewnętrznego terminala TETRA, dla którego przewidziano miejsce oraz zasilanie w szafce nadzoru. Sterownik zapewnia wtedy jednoczesną, równoległą komunikację z systemem SCADA w łączności TETRA oraz GPRS/UMTS/LTE-APN.

Sterownik wykrywa zwarcia międzyfazowe i doziemne w sieciach o różnym sposobie pracy punktu neutralnego:

 • kompensowanych w automatyką AWSC
 • z punktem neutralnym uziemionym przez rezytor
 • z izolowanym punktem neutralnym

Detekcja zwarć międzyfazowych i doziemnych odbywa się na podstawie pomiarów:

 • trzech napięć z wykorzystaniem dzielników reaktancyjnch – na podstawie tych pomiarów wyznaczane jest napięcie 3U0
 • trzech prądów fazowych z przekładników prądowych i prądu 3I0 uzyskiwanego w z pomiaru w układzie Holmgreena 
Sensor pomiarowy SP-1 oraz szafka nadzoru ze sterownikiem SO-54SR-301

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram